Начини за лицензиране, актуализация и прехвърляне на лиценз

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Много е важно да се различава процедурата по лицензиране на продукта (първоначална регистрация) от процедурите на обновление или прехвърляне на лиценз – това са три различни процедури и последователността на действия във всеки случай се различава.

Съдържание

Лицензиране (регистрация) на нов продукт

Определение: Лицензиране (Първоначална регистрация на продукта) се прави или когато продукта се инсталира за първи път на даден компютър или когато се лицензира демо версия , която е била по-рано инсталирана на него. Долу са описани два начина на лицензиране:

Регистрация с помощта на USB ключ

Необходимо е да имате:

 • USB ключ, подобен на флашка;
 • Списък с кодове от 25 цифри към съответния ключ (обикновено на хартиен носител). С един ключ могат да бъдат регистрирани много продукти, всеки със свой уникален код. Към ключа се дават толкова кодове, колкото продукти са закупени за един персонален компютър. Т.е. за всеки продукт, който е планиран да бъде инсталиран на съответното работно място, задължително се прилага 25-цифров код към USB флашката.

Важно: Не трябва да се слага повече от един USB ключ в компютъра.

Описание: Лицензът е програмиран в USB устройство (апаратен ключ) с възможност да се използва на няколко работни места. Регистрационните номер/номера, в зависимост от количеството закупени продукти , се слагат в комплект с USB ключа и са действителни за всеки компютър, в това число позволяват работа на няколко компютъра, но не едновременно и до необходимост от извършване на първа актуализация на едно от работните места. Актуализираната версия не може да се пренася на друго работно място посредством USB ключa. При форматиране на системния раздел, преинсталиране на операционната система, изменения в апаратната част на компютъра, ключът се съхранява.

Етапи на инсталиране

 1. Включете апаратното устройство в USB входа на компютъра и изчакайте да бъде разпознато от операционната система. Инсталиране на допълнителни драйвери НЕ Е НЕОБХОДИМО.
 2. В меню Помощ изберете Лицензиране… Отваря се прозорец с лицензионен договор.
 3. Приемат се условията от лицензионния договор. С бутон Напред преминаваме към следващите стъпки.
 4. От списъка с действия се избира опцията, която иска да извърши потребителя(регистрация). Потвърждава се с бутона Напред.
 5. В полето лицензионен номер се въвежда кодът, приложен към апаратното устройство.
 6. При правилно попълване на лицензионния код и натискане на бутона Напред, излиза съобщения, потвърждаващо регистрацията на продукта. Така процесът на регистрация завършва и програмата е готова за работа.

Условия за ползване: Апаратният ключ гарантира работата на програмата за всеки потребител без значение местонахождението му.

On-Line регистрация

Лицензионния номер се получава с помощта на логин и парола от интернет сайт. За всеки логин и парола съществува определено количество номера за регистрация на продукта. Внимание: При форматиране на раздела, преинсталиране на системата, или апаратни изменения ключът се губи. За съхранения на лиценза е необходимо преди да се извършат гореизброените изменения, да се осъществи прехвърляне на лиценза и да се съхрани генерираният код. За всеки компютър се генерира уникален код. Етапи на инсталиране:

 1. В меню Помощ изберете Лицензиране… Отваря се прозорец за лицензиране(регистрация).
 2. Приемат се условията от лицензионния договор. С бутон Напред преминаваме към следваща стъпка.
 3. От списъка с действия се избира опцията, която иска да извърши потребителя(регистрация). Потвърждава се с бутона Напред.
 4. В полето лицензионен номер се въвежда кодът,получен от сайта за регистрация.
 5. При правилно запълване на лицензионния код и натискане на бутона Напред, излиза съобщения, потвърждаващо регистрацията на продукта. Така процесът на регистрация завършва и програмата е готова за работа.

Условия за ползване: Потребители с достъп към интернет.

Актуализация на продукта

Определение: Актуализация това е инсталиране на по-нова версия на продукта, върху по-стара. Продуктите Microinvest имат проста и надеждна технология за актуализация . Преимущества на тази технология:

 • Пълна съвместимост на версиите в порядък от стари версии към по-нови;
 • Съхранение на всички по-рано осъществени настройки и функции;
 • Автоматична актуализация на базата данни и запаметяване на операциите;
 • Добавяне на всички нови модули и възможности

Подробно ръководство за процедурата на актуализация е описано на сайта. Необходимо е точното следване на тази процедура, за да бъде успешно осъществен процесът на актуализация.

Частен случай на актуализация: На компютърът е била инсталирана по-рано демо версия, за която е забравено и срокът на действие отдавна е изтекъл. Независимо от това дали е била използвана тази демо версия, била ли е изтрита, данните за нея се съхраняват, за това при опит да се инсталира един от продуктите на Microinvest той може да изисква от начало код за актуализация (т.к. е била инсталирана стара версия) и след това лицензиране. Това са два различни кода, не се опитвайте да въвеждате лицензионния код, когато се изисква код за актуализация!

При обновяване програмата може да изисква код за актуализация. Този код определя имате ли право да инсталирате новата версия на продукта. Този код по никакъв начин не е свързан с лицензионния/регистрационния код на продукта. Принципът на кодовете за актуализация е много прост:

 • Всяка нова версия се нуждае от код за актуализация. Съответно преминаването от 3.07.034 към 3.07.035 изисква код;
 • Инсталирането на фиксирана версия не изисква код за актуализация, ако до този момент е била инсталирана версия със същия номер. Съответно преминаването от 3.07.035 от 15.01.2012 на 3.07.035 от 22.01.2012 не изисква код.

Важно:

 • Код за актуализация може да се получи непосредствено от служителите на Microinvest в България.
 • Без този код Вие не можете да продължите инсталирането!
 • Кодът за актуализация по никакъв начин не е свързан с лицензионния код. Не се опитвайте да въвеждате лицензионен код, при изискване на код за актуализация!
 • При актуализация, лицензът се запазва.

Прехвърляне на лиценз на друг компютър

Преносът на лиценз – това е свалянето на лицензионния код от един компютър с цел последващо получаване на нов лиценз за друг компютър. Използва се само в частни случаи при използване на електронно лицензиране (On-Line регистрация или On-Line активация, например след закупуване на продукт от интернет магазин). Не се използва при наличие на USB-ключ, тъй като при USB-защитата лицензионния код остава действителен при всякакви промени на операционната система, апаратната част, а също и при прехвърляне на друг персонален компютър. Етапи:

 1. В меню Помощ/Лицензиране на 2-рата стъпка изберете опция Прехвърляне(Изтриване) на лицензията(регистрацията) на продукта.
 2. Потвърдете с бутона Напред.
 3. Програмата ще генерира 25-цифров код, който е необходимо да съхраните.
 4. Изпълнете планираните промени на операционната система или на апаратната част(във всеки от тези случаи електронната лицензия ще бъде загубена).
 5. Свържете се с Microinvest и им съобщете по-рано генерирания 25-цифров код за прехвърляне.
 6. На базата на този код ще ви бъде издаден нов лицензионен номер.

Изтриване на лиценз

Изтриване на лиценз – това е сваляне на лицензионния номер от компютъра по желание на потребителя. За това е необходимо да изпълните съответните стъпки:

 1. В меню Помощ/Лицензиране на 2-рата стъпка изберете опция Прехвърляне(Изтриване) на лиценза (регистрацията) на продукта.
 2. Потвърдете с бутона Напред.

Полезни връзки

Лични инструменти