Не може да бъде направена връзка с базата данни

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest изискват непрекъсната връзка и комуникация с основната база данни. Те не могат да работят когато тази връзка към базата (или съответния SQL сървър) не е достъпна.
При определени ситуации, в момента на стартиране на програмата връзката към базата от данни не е възможна. Тогава възниква ситуация, която се обработва чрез създаване на сервизна база от данни или автоматично затваряне на програмата. Поведението на Microinvest Склад Pro, Microinvest Склад Pro Light и другите продукти се различава и е описано в следващите точки.

Съдържание

Активна база

Всяка една от програмите „помни“ базата данни, с която е работено. Чрез термина „Активна база“ се определя последната база данни, която е била активна в програмата. При следващото стартиране програмата се опитва да се свърже именно с активната база данни. Затова точно тя определя поведението на продукта и последващите действия. Накратко, при следващото стартиране, програмния продукт „търси“ последната база, с която е работил.

Microinvest Склад Pro

При стартиране на програмата се проверява за съществуването на базата от данни. Ако поради някаква причина програмата не успее да зареди последната използвана база, тя преминава в авариен режим и предлага да се създаде сервизна база. Операторът има две възможности – да създаде сервизна база и продуктът да се стартира с нея или да откаже създаването на сервизната база данни и програмата да приключи своята работа. При Microinvest Склад Pro има следните особености на сервизната база от данни:

 1. Сервизната база данни е винаги в Access формат. Ако преди това е било работено с SQL сървър, програмата автоматично превключва към Access и създава именно такава база данни;
 2. Без значение дали старата база данни е била локална или отдалечена по мрежата, сервизната база винаги е локална и е разположена в папката с данни на Microinvest Склад Pro;
 3. Microinvest Склад Pro е единствената програма, която може да създаде база данни. Затова нейното поведение се различава от другите продукти. При липса на база се създава нова, това важи само за Microinvest Склад Pro, другите продукти незабавно прекратяват своята работа;
 4. Съществува команден параметър, който модифицира това поведение на продукта. Чрез него програмата не създава сервизна база, при невъзможност да използва последната своя база, програмата спира своята работа. Причината за въвеждането на този параметър е описана в „Често срещани проблеми“ със сервизната база данни.

Създаването на нова база става единствено чрез Microinvest Склад Pro и затова винаги Microinvest Склад Pro трябва да бъде първата програма, която се стартира при въвеждане на нова система или при откриване на проблем с базата.
Не е възможно базата да се създаде чрез външни средства, например оператор сам да си направи база чрез средствата на Access или съответния SQL сървър. В така получената база няма да има необходимата структура с попълнени вътре минимални данни.

Microinvest Склад Pro Light

Основна разлика между Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light е създаването на нова база. Microinvest Склад Pro Light не може самостоятелно да създаде база от данни, затова при проблем с базата програмата предлага 2 варианта:

 1. Незабавен изход от програмата и прекратяване на своята работа;
 2. Вход в настройката на продукта за ръчен избор на алтернативна и съществуваща база данни.

Сервизните специалисти трябва да знаят, че при първото стартиране на Microinvest Склад Pro Light програмата трябва да се активира според точка 2 за да може чрез настройката да се свърже с вече създадена и съществуваща база данни, направена чрез Microinvest Склад Pro.

Други продукти

Повечето от другите продукти на Microinvest имат поведението на Microinvest Склад Pro Light и се управляват по същия начин. Затова при всеки един от тях трябва да се спазва последователността, залегнала в Microinvest Склад Pro Light.
При Microinvest Баркод принтер Pro се избира работна база при всяко стартиране. Затова посоченият проблем не съществува при този продукт. Ако базата е достъпна, тогава няма затруднения при стартирането на продукта, ако базата не е достъпна, необходимо е операторът да избере друга база.

Причини за липсваща връзка към базата данни

Съществуват много причини, поради които активната база от данни става недостъпна. Най-често се случват:

 1. Изтрит, преместен или преименуван Access файл с базата данни;
 2. Въведени ограничения или права за четене/запис към Access файла с базата данни;
 3. Проблем с мрежата, който пречи на връзката между програмата и файла или SQL сървъра;
 4. Спрян SQL сървър или повреда в самия SQL сървър. Изключен компютър в мрежата;
 5. База, отбелязана като “Suspected” и работеща в авариен режим на сървъра;
 6. Сървърът все още е в процес на стартиране (например след рестартиране на компютър) и затова не обслужва заявките по мрежата;
 7. Променено име или IP адрес на компютъра;
 8. Междинен посредник, който блокира работата или комуникацията с SQL сървъра, например Firewall, рутер или друга програма.

Всяка една от изброените причина трябва да се анализира и елиминира. Едва тогава програмата може да продължи своята работа.

Типични проблеми

Съществува един много типичен проблем при създаване на сервизна база данни. Този проблем се дължи на последователността на работа и има отражение върху операторите. Описанието е следното:

 1. Поради някоя от изброените причини активната база става недостъпна;
 2. При своето стартиране Microinvest Склад Pro предлага създаване на нова, сервизна база данни;
 3. Операторът потвърждава съобщението дори без да гледа какво е написано;
 4. Програмата отваря нова, сервизна база. В тази база няма никакви данни, тя е празна.

Като следствие на цялата тази последователност операторът смята, че всички данни са изчезнали и започва да твърди: „Изчезнаха ми данните“. Всъщност данните не са изчезнали, но програмата е създала сервизна база, която е празна. За да се „възстановят“ данните е необходимо сервизен специалист да провери изброените точки от 1 до 7, да намери старата база данни и да я отвори в продукта.

Друга информация

При избор и настройка на базата от данни съществува бутон „Тест на връзката“. Чрез този бутон се проверява дали избраната база е достъпна за работа. Това е гаранция, че продуктът има достъп до базата.
При стартиране на всяка една от програмите се извършва проверка за версията на базата данни. Програмата може да работи единствено с версия на базата, която съвпада с инсталираната версия на продукта.

Полезни връзки

Лични инструменти