Номенклатура по доставчици

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В практиката често се налага разделяне на стоките по доставчици. Съществуват няколко отделни технологии, които решават тази задача. В зависимост от нуждите на потребителите може да се използва една или няколко от тези технологии. Повечето от технологиите са еквивалентни и изборът е в зависимост от предпочитанията на клиентите и необходимите справки.

Съдържание

Разделяне на стоките

Разделяне или групиране на стоките по определени критерии може да се изпълни по различни критерии. Общото за тази задача е въвеждането на общ признак, който обединява номенклатурата и позволява нейната обща обработка. Този признак се активира при справките за да се определи съответния доставчик на стоките.

Групиране на стоките

Най-добрата система е разпределение на стоките по групи от доставчици. Създават се групи, всяка от които носи името на доставчика и неговите стоки се поставят точно в тази група. По този начин всички стоки се филтрират по група и така се избира съответния доставчик. В основната група могат да се направят подгрупи за да може стоките се разделят според необходимите допълнителни критерии на клиента.

Използване на диапазон от кодове

Използването на диапазон е друг принцип за разделяне на стоките. Например всички стоки с код 1ХХХ са от първия доставчик, код 2ХХХ са от друг доставчик и т.н. Когато се създава справка се посочва първата цифра на доставчика и филтърът отделя необходимите стоки. При големи номенклатури могат да се използват и буквено-цифрови кодове, например код от вида F100 до F999 или други букви. Тогава вместо цифра се поставя буква във филтъра.

Въвеждане на маска по каталог

При желание на клиентите, когато нито един от гореописаните методи не е подходящ може да се използва групиране по поле Каталог. В този случай името на доставчика (или съответно съкращение) се поставя в поле Каталог 1 и по този признак се групират стоките. При справка „Наличност“ или друга справка се въвеждат данните от поле Каталог, стоките се филтрират и се получава селекция на въведения доставчик.

Други технологии

Обединяването на стоките по доставчици може да стане и по други принципи. Статията Допълнително разделяне на стоките описва алтернативни методи за групиране на стоките.

Изводи

Microinvest предлага много и разнообразни методи за управление на номенклатурите. Най-правилният избор е въпрос на личен избор, затова е добре да се направят тестове по всяко една от тези предложения и да се избере най-подходящото от тях.

Полезни връзки

Лични инструменти