Обмен на операции

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Чрез обмен на операции е възможно електронно прехвърляне на данни от една работна станция към друга, без да има изградена връзка по между им. Този обмен се използва в случаите, когато едната работна станция има тенденция само да предава данни, а другата само да приема. Технологията е отлично разработена и има няколко разновидности.

Съдържание

Обмен на операции

Обменът на данни се извършва чрез две операции. При първата операция се извършва експорт на данни. Този файл се пренася от единия компютър на другия и там се извършва импорт на данните. При импорта се приемат данните и се прехвърлят операциите от дистанционния компютър.

Експорт на данни

Експортът на данните се активира чрез меню Редакция/Администриране/Обмен на операции. Избират се критерии за селекция на операциите. Като филтри могат да бъдат дати или номера на документи. Данните се подготвят в специален файл и се записват на преносимо USB Flash устройство. Съществува технология, при която експортният файл се създава в текущата работна папка на продукта.

Дневен експорт

Съществува специален вид експорт – Дневен експорт. При тази операция се прехвърлят всички данни от текущия ден. Това е най-подходящият начин за събиране на данни от дистанционни обекти (отдалечени магазини и други) без да се задават дати или допълнителни критерии. При дневния експорт данните се подготвят автоматично и се копират в указаното място.

Импорт на данни

Импортът на данните се активира чрез меню Редакция/Администриране/Обмен на операции. При импорт данните се прочитат от файл (разположен на USB Flash устройство или в работната папка на продукта) и се импортират в текущата база от данни. Операциите се прехвърлят цялостно и следват съществуващата номерация в базата – приемник.

Синхронизация на номенклатурите

Преди импорт на данните се извършва синхронизация на номенклатурите. Синхронизацията се изпълнява в следната последователност:

  1. Търси се съвпадение по баркод. Ако такова съвпадение не се намери се преминава към следващата стъпка;
  2. Търси се съвпадение по код. Ако такова съвпадение не се намери се преминава към следващата стъпка;
  3. Търси се съвпадение по име. Ако такова съвпадение не се намери се добавя нова номенклатура.

Принципно програмата добавя всички несъществуващи номенклатури в базата, като този процес се извършва преди да е започнал същинския импорт на операции.

Други

При експорт/импорт на операции трябва да се имат предвид следните особености:

  1. Експортът се извършва чрез критерий, които се задават от потребителя;
  2. При импорт данните се прехвърлят цялостно, без възможност за избор на данните;
  3. Ако импортът се извърши повече от веднъж, данните ще се дублират. Този контрол е оставен на потребителя;
  4. Не се извършва контрол върху активната в момента база от данни, затова е важно тези параметри да са зададени преди извършване на импорт на данните;
  5. Експортът и импортът на операциите не зависят от вида на базата от данни. Междинният файл е в XML формат и е напълно независим от базата;
  6. Важна особеност е предаващата програма и съответната приемаща програма да са с напълно еднакви версии, в противен случай данните е възможно данните да не се прехвърлят коректно.

Off-Line режим

В своята същност Off-Line режимът представлява автоматичен експорт на данни и съответен автоматичен импорт на данни. При този процес се пренасят операции от дистанционното работно място към централната база от данни. Единствената особеност на този процес е вида на файл, който не е в XML формат. Вместо това се използва MDB файлов формат.

Полезни връзки

Лични инструменти