Ограничаване на достъпа

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

За коректна работа на системата и разпределение на задачите на потребителите е важно правилното задаване на правата на достъп до отделните функции и справки. При първоначално въвеждане на потребителите в програмата (меню Редакция/Потребители/бутон Нов) за различните потребители може да се посочи съответно ниво на достъп. Първият потребител задължително е с ниво на достъп Собственик. В последствие той може да определя достъпа на всеки потребител и да дефинира правата на другите, като конкретно указва достъпа до всяко едно меню в програмата.

Съдържание

Технология на дефиниране

След избор на меню Редакция/Администриране/Права за достъп се избира потребител и се посочва до кое меню от програмата да има достъп. При отваряне на прозорец „Права за достъп” се визуализират три вътрешни панела. В единия са изброени потребителите, а в другите два стоят групите от основни менюта и съответните подменюта. След като избран потребител бъде маркиран, индивидуално се посочва кое меню да му бъде разрешено и кое забранено. След това се натиска бутон „Приложи”, с което настройките влизат в сила. Когато потребителят се идентифицира със своите име и парола, забранените менюта се оцветяват в сиво или изчезват и не са активни. Същото важи и за бутоните от лентата на програмата.

Защита на данните

Правилното дефиниране на достъпа е от ключово значение за работата на системата. Добре настроени права защитават данните и елиминират грешките при работа. Като основна задача при първоначалното интегриране на системата е анализ и защита на операциите. Когато правата са точно настроени, тогава липсват възможностите за измама и подмяна на информацията. Също така, при прецизна настройка на достъпа се оптимизира работата на мениджърите, защото не се налага да анализират справки за една или друга редакция на документ, за действията на операторите или други специални операции. Вместо това, самата програма елиминира тези възможности и предпазва от неправомерен достъп.

Ефективност

Опитът показва, че е значително по-ефективно да се ограничат права, отколкото след това да се наблюдават справки за извършените операции. Правата на достъп са превантивна мярка и предпазват преди да се е случило събитие.

Улеснения при дефиниране

Microinvest Склад Pro позволява копиране на права на достъп от един потребител към друг. Чрез десен бутон е възможно копиране или приемане на настройките от друг потребител. По този начин е достатъчно да се зададат правата на един потребител и след това да се копират на всички други, които изпълняват същата дейност.

Полезни връзки

Лични инструменти