Оптимизация на базата

от Wiki

Версия от 07:54, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Увеличаване на бързодействието на системата може да се постигне по много различни способи. Продуктите на Microinvest работят без проблем с огромни бази от данни, но всяко ускоряване на работата е добре дошло за всички потребители на системата. Принципите за оптимизация на базата от данни са широко известни, тяхното периодично изпълнение дава отлични резултати в практиката. Посочените тук способи са основата за периодично почистване и оптимизация на системата и гарантират много добри резултати.

Съдържание

Основи на оптимизацията на базата

Оптимизацията на базата от данни стъпва върху няколко различни принципа:

 1. Оптимизация на файлово ниво;
 2. Оптимизация на съдържанието на базата;
 3. Оптимизация на ниво компютърна система;
 4. Други видове оптимизации, специфични за всеки вид база данни.

Тъй като всеки един от тези принципи дава различен резултат, понякога по-добър, понякога по-лош, оптимизацията на базата данни трябва да се извършва чрез всички възможни методи. Това осигурява максимално оползотворяване на възможностите на системата и извличане на перфектни резултати от софтуера.

Видим ефект на оптимизацията

Потребителите на една система не виждат технологията не нейното вътрешно функциониране. Въпреки това има редица външни характеристики, които са важни в практическата работа:

 1. Бързо изпълняване на операциите. За всеки касиер и сервитьор е важно системата да работи бързо и да отговоря на неговите очаквания за удобна работа;
 2. Моментално извличане на справките. Управителите и мениджърите вземат решения на базата на справки. Ако една справка се появява моментално, това е много по-удобно отколкото справки, които изискват час или денонощия за да се визуализират на екрана;
 3. Бърз избор на номенклатури. При сканиране на баркод, при въвеждане на обект или потребител е важно скоростта да е много висока и да няма забавяне. Това прави работата с продуктите комфортна и дава увереност на служителите.

Всяка една от посочените характеристики може да се постигне чрез оптимизация на базата данни и чрез използване на пълните възможности на Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light.

Оптимизация на файлово ниво

Оптимизацията на базата на файлово ниво зависи от ядрото на базата данни и принципа на съхранение на данните. При Access и различните видове SQL сървъри има различни технологии за съхраняване на данните, но общото между тях е периодичната необходимост от оптимизация на файловете.
При Access могат да се изпълнят следните две стъпки за файлово оптимизиране:

 1. Основната стъпка се извършва чрез подходяща версия (Microsoft Access 2003, 2007, 2010 или 2012) и еднократно изпълняване на функцията Compact & Repair. Това консолидира вътрешната структура на данните, оптимизира индексите в базата и преподрежда номенклатурите. Функцията изисква техническа парола за достъп до базата от данни и процесът отнема няколко минути;
 2. След като е направена първата стъпка е желателно да се направи пълно дефрагментиране на диска, който съхранява файла с базата. Това е продължителна процедура (може да отнеме няколко часа), желателно е през това време да не се работи с търговската система.

Крайният ефект е отлично ускоряване на работата на системата и подобряване на надеждността на целия търговски комплекс.
При SQL сървърите се изпълнява оптимизация чрез:

 1. Вграден или външен инструмент за преиндексиране. Най-добрата стратегия е използването на Microinvest Utility Center, където има специален модул за опресняване на индексите. Този процес може да отнеме няколко часа, но дава превъзходни резултати;
 2. След като е направена първата стъпка е желателно да се спре работата на SQL сървъра и да се направи пълно дефрагментиране на диска, който съхранява файловете с базата данни. Това е продължителна процедура (може да отнеме няколко часа), през това време не е възможно да се работи с търговската система.

Изпълняването на тези стъпки дава още по-добър ефект, особено при натоварени системи, понякога резултатите надминават и най-добрите очаквания.

Оптимизацията на организационно ниво

Оптимизацията на организационно ниво е много ефективна, но иска анализ на данните и намеса на специалист. При тази оптимизация се проверяват всички номенклатури, изчистват се излишните и базата намалява своя обем. Съществуват автоматични способи за оптимизация на номенклатурите и ръчни. Автоматичната технология за оптимизация на номенклатурите се извършва чрез Microinvest Utility Center, като за целта се активират специализираните модули. Те проверяват кои номенклатури не са използвани дълго време и ги елиминират от текущите списъци. Понякога такова прочистване може да изтрие (или да направи номенклатурата неактивна) няколко хиляди артикула.
Ръчната оптимизация прави същото – проверяват се стоките без операции, партньорите без операции и те се отстраняват от базата данни. Това намалява натоварването на базата и съответно ускорява работата на цялата система.

Основи на ниво компютърна система

Оптимизацията на ниво компютърна система е продиктувано от техническите параметри на конфигурацията и настройките на SQL сървъра. Например удвояване на RAM може да ускори работата на SQL сървъра няколко пъти, използването на SSD дискове драстично намалява времето за съставяне на справките, RAID контролерите подобряват работата на основния компютър и дават надеждност на цялата система.
Оптимизацията на ниво компютърна система е по силите на техническите специалисти, които са запознати с механизма на функциониране на системата и отлично познават технологията на SQL сървъра. Затова при тази оптимизация може да се използва цялата достъпна информация в световната мрежа и опита на други партньори за подобряване на работата на търговския комплекс.

Други

Оптимизацията на базата подобрява скоростта на работа и при всички положения увеличава удовлетвореността на клиентите. При сравнително малки усилия е възможно да се постигнат много добри резултати и да се подобри стабилността на системата. Затова настоящите технологии е добре да се знаят и използват в практиката. Това е гаранция за максимално добро използване на предоставената от Microinvest технология.

Полезни връзки

Лични инструменти