Оптимизация на бързодействието

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Бързодействието на системата е един от най-важните параметри за ефективна работа на софтуерните продукти. Бързодействието се определя от няколко отделни фактора, тяхното познаване и управление е гаранция за удовлетвореност от цялостната работа на системата.

Съдържание

Фактори, които влияят на бързодействието

Основните фактори, които влияят на бързодействието на програмите, степенувани по приоритет са:

  1. Вид на база от данни;
  2. Параметри и настройка на SQL сървъра;
  3. Честота на процесора на локалната работна станция;
  4. Количество свободна памет в системата на локалната станция;
  5. Допълнителен софтуер, антивируси и други;
  6. Скорост на дисковете на локалната станция;
  7. Други фактори

Вид на база от данни

Най-важният параметър за бързодействието на системата е вида на базата от данни. Практиката показва, че работата с SQL сървър е многократно по-бърза от работата в Access база от данни. Като допълнително условие може да се определи и вида на SQL сървъра. Така например работата с MS SQL сървър е значително по-бърза от работата с MySQL сървър. Microinvest позволява мигриране на данните от един сървър към друг. По този начин е възможно силното оптимизиране на производителността на системата.

Параметри и настройка на SQL сървъра

Освен вида на базата от данни, от голямо значение е правилно конфигурирания SQL сървър. Сървърите са много чувствителни към оперативна памет, мощност на централния процесор и други параметри на компютърната конфигурация. Желателно е да се следват указанията на производителя на SQL сървъра за постигане на максимално бързодействие. От това зависи и бързодействието на продуктите на Microinvest.

Честота на процесора на локалната работна станция

При правилно настроена и пъргава база от данни, бързодействието на системата започва да зависи от скоростта на процесора на локалната работна станция. Продуктите на Microinvest имат възможност да използват всички ядра в многоядрени процесори, като по този начин се възползват от всички предимства на най-съвременните технологии. Скоростта на процесора на работната станция е определяща за комфортната работа на продукта.

Количество свободна памет в системата на локалната станция

Новите технологии изискват използване на достатъчно количество RAM, затова наличието на подходящ обем оперативна памет е гаранция за бързодействие на системата.
Специално внимание е обърнато на повтарящите се операции, те се съхраняват в оперативната памет и операторите чувстват тази оптимизация в ежедневната си дейност. Като пример за такова действие може да се отбележи печата на документите. Първият документ излиза на екран за някакво определено време, след това документите започват да се зареждат многократно по-бързо, защото те се активират от оперативната памет.

Допълнителен софтуер, антивируси и други

Антивирусните системи и друг допълнителен софтуер влияят на бързодействието на програмата. Ако при всяка операция се проверява за наличие на вирус, при отварянето на всеки документ се проверяват макросите, то ресурсите на системата се натоварват, без да има реална необходимост. Затова е желателно правилно проектиране на защитите и допълнителния софтуер. Такова разтоварване на системата може в голяма степен да промени цялостното бързодействие.

Скорост на дисковете на локалната станция

При всяка операция се извършва четене и запис на данни. Затова скоростта на работа на твърдия диск на локалната станция е от значение. Бързите дискове осигуряват по-добра производителност на системата, особено при работа с локална база от данни, където всичко се съхранява на същия компютър.

Други фактори

Съществуват редица други фактори, които определят бързодействието на системата. Макар и с много по-ниско значение, скоростта се определя и от следните условия:

  1. Едновременно стартиране на много и различни приложения влошава общата скорост на системата. Желателно е да имате минимален брой едновременно стартирани програми;
  2. Силно фрагментирани дискове увеличават входно-изходните операции и намаляват бързодействието. Отлична практика е периодичното дефрагментиране на дисковете;
  3. Неподходящ драйвер за определено устройство може да доведе до рязък спад в производителността на системата. Желателно е да се инсталират точните драйвери за устройствата.

Изводи

Общата производителност на системата е сбор от много различни фактори. Правилното проектиране и изпълнение на цялата система и конфигурацията на работните станции е гаранция за успешно внедряване на продуктите. При лошо построена система, дори и най-качествените продукти не могат да покажат своите преимущества и работят неудовлетворително. Изпълнението на посочените тук препоръки поставя основата за ефективна и удобна система.

Полезни връзки

Лични инструменти