Оптимизация на скоростта на сървърите

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(Полезни връзки)
Ред 45: Ред 45:
*[http://microinvest.net/BG/Документация-help-софтуер-Microinvest-помощ  Документация]  
*[http://microinvest.net/BG/Документация-help-софтуер-Microinvest-помощ  Документация]  
*[http://skladpro.bg Софтуер за ресторанти и барове]
*[http://skladpro.bg Софтуер за ресторанти и барове]
 +
*[http://wiki.microinvest.net/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%92%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8 Всички статии]

Версия от 12:33, 5 юни 2012

Един от най-важните параметри при работа на определен продукт е неговата скорост. Като стандартно клиент-сървър приложение, Microinvest Склад Pro зависи от работата на сървъра. С цел подобряване работата на програмния продукт могат да се посочат редица оптимизации.

Съдържание

Оптимизация чрез избор на вида база данни

Програмния продукт работи с няколко вида бази данни. По своята скорост те могат да се класират чрез следната градация:

 • Access е сравнително бавна база от данни. Тя е подходяща при ниско натоварване и сравнително малки обекти;
 • MySQL е средно бърза база от данни. Тя е подходяща при ниско и средно натоварване;
 • MSDE и MS SQL са бързи бази от данни. Те са подходящи при високо натоварване. Това е особено приложимо за огромни бази от данни и пълноразряден SQL сървър.

Оптимизация на работата на Access

Оптимизация на Access база е нещо по-скоро пожелателно и няма универсална схема за това. Въпреки всичко, могат да се направят следните подобрения:

 • Самият Access файл да се постави на компютъра с най-активно натоварване. По този начин активното натоварване няма да се извършва чрез мрежата и достъпът ще е максимално бърз;
 • Периодично да се прави Compact&Repair на базата с помощта на стандартните средства на Microsoft Access. Това пренарежда празното пространство във файла, намалява неговия размер и евентуално увеличава скоростта на работа на програмния продукт;
 • Периодично дефрагментиране на диска би трябвало да доведе до ускоряване на достъпа до файла, съответно и до по-бърза работа на продукта.

Ако всички посочени действия не доведат до желаното подобряване на работата на системата се препоръчва преминаване към SQL сървър от посочените по-долу видове.

Оптимизация на работата на MSDE

Оптимизацията на MSDE може да се раздели на няколко части:

 • Осигуряване на повече RAM, като 1GB за самия сървър е оптимално. Трябва да се отбележи, че този 1GB трябва да е достъпен само за сървъра, а не общото количество памет. Затова се препоръчват компютърни системи с RAM от поне 2 GB;
 • Периодично изчистване на LOG файловете чрез средствата на самия сървър. Нарастването на LOG файл затормозява цялата система, затова този процес ще подобри производителността и.

Ако нито едно от тези действия не доведе до желания резултат трябва да се премине към MS SQL сървър от по-ново поколение. При сравняване на резултатите между MSDE и SQL Server 2008 се вижда ясно превъзходството на втория.

Оптимизация на работата на MySQL

По отношение на MySQL съществуват много и различни оптимизации, които силно влияят на работата на продуктите на Microinvest. Ето част от най-ефективните оптимизации:

 • Силно увеличаване на RAM паметта, отделена за самия MySQL;
 • Многократно увеличаване на размера на Temp таблицата, която самия MySQL сървър държи в паметта. Параметърът е tmp_table_size и драстично увеличава бързодействието на MySQL сървъра по отношение на продуктите на Microinvest;
 • Увеличаване на броя съхранени междинни резултати от SQL заявките. Тъй като продуктите на Microinvest изпълняват повтаряеми заявки към сървъра, то параметърът query_cache_size силно влияе върху скоростта на работа на програмата;
 • Увеличаване на паметта за съхраняване на индексите. Чрез параметър key_buffer_size може силно да се ускори работата на цялата система.

За по-подробната оптимизация на работата на този сървър е необходима консултация с документацията на MySQL, експериментални резултати показват увеличаване на бързодействието в 20-30 пъти при сложни справки и запис на операции.

Оптимизация на работата на MS SQL

Сървърите от серията Microsoft SQL Server позволяват различни оптимизации, които много подобряват работата на цялата система. Накратко ще опишем възможности за ускоряване на работата:

 • Преминаване от Express версия към пълната версия на SQL сървъра. Понякога това позволява определена справка да се ускори многократно, като практиката познава случаи на ускоряване до 50 пъти (няколко секунди при пълния сървър срещу 10-15 минути при Express версията). Причината за това е броя на използваните процесори и максималното количество RAM на компютъра;
 • Добавяне на RAM към компютъра и осигуряване на максимално количество памет, заделена за SQL сървъра;
 • Периодично изчистване на LOG файловете чрез средствата на самия сървър. Нарастването на LOG файл затормозява цялата система, затова този процес ще подобри производителността и;
 • Разделяне на базата на отделни файлове. Тази настройка е по силите на по-опитните системни администратори, но практиката показва, че при разделена база продуктите на Microinvest работят значително по-бързо. Този ефект може да се усили при разпределяне на една и съща база между различни физически дискове.

Тунинговането на SQL сървъра е специалност на системните администратори. Съществуват и много други оптимизации на работата на сървъра, които подобряват неговата работа. Всички тези действия могат да променят скоростта на работа на системата много пъти.

Полезни връзки

Лични инструменти