Организация на менютата

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

При създаване на програмните продукти, Microinvest полага специално внимание на организацията на менюта. От това се определя лекотата на работа и възможността за достъпност на всички функции.

Съдържание

Структура на менютата

Структурата на менютата е последователна и строго систематизирана. Те се делят на 4 части:

  1. Операции;
  2. Справки;
  3. Редакция;
  4. Обслужващи менюта.

Подредбата на елементите във всички менюта е възходяща и следва една и съща организация:

  • Продажба
  • Доставка
  • Производство
  • Брак
  • ...

Този принцип е спазен и при редакция на документите, при правата на достъп и настройките на системата. Еднократното изучаване на структурата на менюто подпомага работата с продукта и подсказва на операторите къде да търсят необходимата им функция.

Меню Операции

Като цяло това е най-активното меню. В него са изброени всички операции, които се извършват в системата. Менюто е основно при въвеждане на ежедневните данни. Повечето от операциите имат съответен бутон и кратка клавишна комбинация за бързо извикване на функциите.

Меню Справки

Меню справки следва операциите по честота на използване и натовареност. Структурата на менюто е аналогична на предходното, но има добавена част от специализирани справки, които нямат пряко съответствие с извършените операции.

Меню Редакция

Трето по използваемост, меню Редакция следва същите принципи на подредба. Там е разположена редакцията на номенклатурите и основното меню за администриране на системата. Макар и по-рядко използвано, в меню Редакция са разположени жизнено важни функции за управление на цялата система.

Обслужващи Менюта

Обслужващите менюта са Файл, Прозорец, Помощ и други. Тези менюта осигуряват функции за управление на целия продукт и се използват сравнително рядко. При реалната работа отварянето на тези менюта се налага единствено при сервизни функции, изменение на настройката или промяна на фирмената политика.

Полезни връзки

Лични инструменти