Отстъпки в проценти

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В Microinvest Склад Pro има лесна технология за въвеждане и управление на индивидуални отстъпки във вид на проценти. Всяка от тези отстъпки може да се обвърже със самостоятелна карта на клиента и да се управлява по отделно. Технологията е заложена като основна в продукта и работи бързо и безотказно.

Съдържание

Последователност за работа

За да се дефинира такъв тип отстъпки е необходимо да се изпълни следната последователност:

  1. Създават се партньори, като всеки партньор е индивидуален и съответства на една клиентска карта;
  2. В картона на всеки един от тези партньори се присвоява уникален номер на клиентска карта. Чрез тази карта се идентифицира клиента в момента на продажбата;
  3. В картона на всеки един от тези партньори се поставя индивидуален процент отстъпка. При извършване на продажбата програмата извлича този процент отстъпка и го прилага в операцията.

По този начин при извършване на операцията, всяка отделна карта идентифицира партньор, който има индивидуален процент отстъпка.

Предимства на технологията

Предложената технология има няколко ключови предимства:

  • Всяка карта съответства на отделен партньор. По този начин може да се следи индивидуалния оборот на всеки един партньор и карта;
  • Съществува история на операциите, изпълнени от всяка карта;
  • Една и съща карта може да работи в различни обекти;
  • Обслужването на картите е независимо, процентите отстъпка могат да се променят индивидуално и независимо една от друга;
  • Няма ограничение на броя и вида на отстъпките. Процентните отстъпки могат да се комбинират с произволни други отстъпки, акции и бонуси.

Бързо дефиниране на отстъпките

За да се създаде таблицата на партньорите бързо, без тежко въвеждане на данни е възможно да се изгради един Excel файл, който съдържа всички партньори, номера на карти и отстъпки. Този файл съдържа необходимите данни и се импортира в програмата чрез меню Редакция/Администриране/Импорт на партньори. За име на клиент е удобно да се постави „Клиент с карта N” и съответния номер на картата.

Полезни връзки

Лични инструменти