Отстъпки при продажба

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(Полезни връзки)
 
Ред 32: Ред 32:
== Полезни връзки ==
== Полезни връзки ==
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
-
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microivnest]  
+
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microinvest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софуерни Решения]
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софуерни Решения]

Текуща версия към 08:01, 3 ноември 2017

При работа с Microinvest Склад Pro Light в режим на продажби е възможно да се използват няколко технологии за отстъпки. Всяка една от технологиите има различно действие и време на прилагане. В зависимост от нуждите на отделните клиенти могат да се включват или изключват различните видове отстъпки.

Съдържание

Видове отстъпки

При работа в режим на търговски обект могат да се определят следните 4 основни вида отстъпки:

  • Процент отстъпка, свързан с картона на партньора;
  • Промяна на цената в зависимост от ценовата група на партньора и обекта;
  • Промяна на цената по усмотрение на касиера;
  • Активиране на ценови правила, които променят количества, цени, отстъпки или плащания.

Отстъпките могат да работят самостоятелно или в комбинация помежду си. Точната технология зависи от настройката на продукта и се задава за конкретното работно място.

Работа с отстъпки

В настройката на системата е предвидена технология за включване или изключване на работата с отстъпки. Съществуват различни режими на работа на програмата в зависимост от потребностите на компанията. Допълнително могат да се активират ценовите правила. След промяна на настройката, в таблицата със стоките могат да настъпят промени в броя и вида на активните колони. Microinvest препоръчва рестарт на програмния продукт при промяна на отстъпките. Едва след рестарт ще се появят новите колони и промени в интерфейса.

Отстъпка на ред или на документ

Програмата позволява въвеждане на индивидуална отстъпка на отделен ред на текущия документ. В този случай отстъпката се прилага за една единствена стока. Като отделен вариант може да се разглежда спектър от различни отстъпки за различните стоки, въведени в документа.
При въвеждане на отстъпка за целия документ, програмата автоматично разнася тази отстъпка по редовете на стоките, като я комбинира с предварително въведената цифра в колоната.

Ценови групи и промяна на цената

Алтернативна технология е въвеждането на ценови групи. В този случай за всеки обект може да има индивидуални цени на стоките. Също така всеки партньор може да работи по свои, също индивидуални цени. Промяната на цените става автоматично, при избор на партньор.
Като отделен механизъм за промяна на цената е възможността чрез настройка да се „отключи” полето за въвеждане на цена. В този случай касиерите могат да променят % отстъпка, както и директно да въвеждат цената, на която продават стоката. Тази настройка трябва да се използва с повишено внимание, защото позволя достатъчно мощна технология за манипулиране на цените от страна на операторите.

Препоръки

За стабилна и надеждна система е препоръчително ограничаване на отстъпките до техния оперативен минимум. Практиката показва, че превантивното ограничаване на отстъпките е по-ефективно в сравнение с разрешаване на много различни видове отстъпки и техния последващ контрол и анализ. Добра практика е въвеждане на максимален процент отстъпка на всеки индивидуален потребител в системата.

Други особености

Различните отстъпки се прилагат в различно време за създаване и запис на документа. В настоящата база знания има описание на отстъпките с точното време на тяхното прилагане и взаимодействие.
Настоящият материал се отнася основно за Microinvest Склад Pro Light. В другите продукти последователността е същата, но не винаги има съответен аналог на изпълняваната операция.

Преимущества

Съществуването на толкова различни методи на работа предоставя преимуществото да се създадат индивидуални правила за работа и да се създаде уникална и неповторима политика на предприятието. Чрез посочените механизми се обхващат всички срещани ситуации за отстъпки, промяна на цени, въвеждане на проценти и индивидуални ценови листи. Доброто познаване на системата за отстъпки е задължително за всички партньори и клиенти.

Полезни връзки

Лични инструменти