Отстъпки с натрупване

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro позволява създаване на отстъпки с натрупване. Чрез модул „Ценови правила” програмата може да дефинира и изпълни произволна комбинация от тези отстъпки, при произволна сложност.

Съдържание

Последователност за работа

За да се дефинира такъв тип отстъпки е необходимо да се изпълни следната последователност:

 1. Създават се партньори, като всеки партньор е индивидуален и съответства на една клиентска карта;
 2. В картона на всеки един от тези партньори се присвоява уникален номер на клиентска карта. Чрез тази карта се идентифицира клиента в момента на продажбата;
 3. Всички клиенти се преместват в една група от партньори. Това се прави, за да може да се извърши по-лесен избор на цялата група от клиентски карти;
 4. Чрез модул „Ценови правила” се създават последователност от правила във вида:
  • Ако групата на партньорите е Група с отстъпка и оборотът е между 1000 и 4999, то отстъпката е 2%;
  • Ако групата на партньорите е Група с отстъпка и оборотът е между 5000 и 9999, то отстъпката е 3%;
  • Ако групата на партньорите е Група с отстъпка и оборотът е между 1000 и 19999, то отстъпката е 5%.

По този начин за всяка отделна карта има приложени ценови правила, които се активират в определен диапазон. Този диапазон трябва да е последователен, за да може да определя съответния процент в зависимост от оборота на картата, която идентифицира клиента.

Предимства на технологията

Предложената технология има няколко ключови предимства:

 • Всяка карта съответства на отделен партньор. По този начин може да се следи индивидуалния оборот на всеки един партньор и карта;
 • Съществува история на операциите, изпълнени от всяка карта;
 • Една и съща карта може да работи и да натрупва обороти от различни обекти;
 • Обслужването на картите е независимо, една карта може да се премества в друга група или да се блокира от системата за отстъпки;
 • Няма ограничение на броя и вида на отстъпките. Накопительные скидки могат да се комбинират с произволни други отстъпки, акции и бонуси;
 • Изграждането на диапазони е индивидуално и те могат да се променят по всяко време, без значение от броя и типа на операциите.

Бързо дефиниране на отстъпките

За да се създаде таблицата на партньорите бързо, без тежко въвеждане на данни е възможно да се изгради един Excel файл, който съдържа всички партньори и номера на карти. Този файл се импортира в програмата чрез меню Редакция/Администриране/Импорт на партньори. По този начин създаването на 100 или 1000 партньора със съответните карти отнема минимално време. За име на клиент може да се постави „Клиент с карта N” и съответния номер на картата или поименно разпределяне на бонусните карти.

Допълнителни възможности

Предложената технология има следните възможности:

 • Възможно е да се създадат няколко отделни групи, които да имат различни диапазони и процентни ставки. По този начин преместването на един партньор от една група в друга автоматично променя неговите условия за получаване на отстъпки;
 • Ако един партньор се премести в самостоятелна група, то неговите отстъпки престават да се прилагат. Едновременно с това натрупването на оборота продължава и се следи неговата активност;
 • Цялата система за отстъпки остава в хармония с настройките и може да се комбинира с други възможности на програмата.

Полезни връзки

Лични инструменти