Оцветяване на стойностите в червено

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В продуктите на Microinvest има интелигентно оповестяване за определени предупреждения в процеса на работа, като съответния елемент се оцветява в червен цвят. Технологията е разработена за да може операторът бързо да се ориентира в ситуацията, без да е необходимо да отговаря на множество съобщения.

Съдържание

Какви събития се следят?

В практиката често възникват събития, които изискват внимание от страна на операторите. Пример за такива събития са:

  • Промяна на доставната цена спрямо предишната доставка;
  • Продажна цена, по-ниска от доставната;
  • Количество, по-малко от нула или недостигащо количество;
  • Партньор, който е просрочил датата на падежа на задълженията си.
  • Други ситуации, при които трябва по-внимателно отношение към данните.

Доставна цена

При всяка доставка се извършва сравнение на цените спрямо предишната доставка. Ако се открие разлика в цената на продукта, променената доставна цена се оцветява в червен цвят. Това е предупреждение към оператора че има изменение в цената и е желателно той да провери съответната продажна цена.

Продажна цена

Програмният продукт следи разликата между доставна и продажна цена. При положение, че продажната цена е по-ниска от доставната (съществува вероятност за продажба на загуба), тогава полето „Продажна цена“ се оцветява в червено.

Количество

Програмата оцветява количеството на стоките в червен цвят в две ситуации:

  • В таблицата на режим операции, стоките се оцветяват в червено в ситуация, когато се въвежда разход на количество по-голямо от наличното. В този случай червеният цвят дискретно означава, че стоката няма необходимото количество за изпълнение на операцията;
  • В таблицата за избор на стоките се появява червен цвят ако съответната стока е под минималното количество за тази стока. Това е признак за осигуряване на нова доставка от тази стока.

Партньор в червено

Оцветяването в червено на избрания партньор в операциите означава че този партньор има задължение и е просрочил въведената дата за падеж на плащането. Това е сигнал за проверка на задълженията и предприемане на съответни мерки против натрупването на задължение.

Дублиране на стока

В операциите е възможно името на стоката да бъде оцветено в червено. Това е предупредителен знак за потенциалната опасност една стока по невнимание да бъде въведена 2 пъти в една операция.

Други

В зависимост от настройката оцветяването на червено може да се включва (по подразбиране е включено) или изключва (липсва оцветяване при възникване на такава ситуация). Microinvest препоръчва оцветяването да е включено, защото това дава бърз анализ на параметрите на всяка една операция. Въпреки, че оцветяването в червено съществува, програмата позволява изпълнението на операциите, с което предупреждава, но допуска тяхното изпълнение.

Полезни връзки

Лични инструменти