Папки на продуктите

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
Ред 6: Ред 6:
# В зависимост от версята на операционата система, директорията, в която са разположени файловете с настройки, архиви и бази е различна:
# В зависимост от версята на операционата система, директорията, в която са разположени файловете с настройки, архиви и бази е различна:
#* При Windows 7 тази папка е C:\ProgramData\Microinvest\
#* При Windows 7 тази папка е C:\ProgramData\Microinvest\
-
#* При Windows Vista тази папка е C:\Users\All Users\Microinvest\
+
#* При Windows Vista тази папка е C:\ProgramData\Microinvest\
#* При Windows XP тази папка е C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microinvest\
#* При Windows XP тази папка е C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microinvest\
Всеки от продуктите си има своя папка на посоченото място и тя е самостоятелна. В папката на отделния продукт съществуват подпапки с оперативни данни, които се отнасят за самия продукт, например файлове за настройка на везна, експорт на данни и други.
Всеки от продуктите си има своя папка на посоченото място и тя е самостоятелна. В папката на отделния продукт съществуват подпапки с оперативни данни, които се отнасят за самия продукт, например файлове за настройка на везна, експорт на данни и други.

Версия от 11:11, 28 юли 2010

Microinvest спазва изискванията на операционната система за правилното разполагане на файловете в папките по потребители.

Разделение по папки

Папките на програмите са разделени от папките на базата от данни и настройките. По папките на програмата не се извършва никакъв запис или други промени. Всички файлове с настройки се записват при документите в системата. Принципа на разделение е следният:

  1. Изпълнимите файлове на продуктите се инсталират в C:\Program Files\Microinvest;
  2. В зависимост от версята на операционата система, директорията, в която са разположени файловете с настройки, архиви и бази е различна:
    • При Windows 7 тази папка е C:\ProgramData\Microinvest\
    • При Windows Vista тази папка е C:\ProgramData\Microinvest\
    • При Windows XP тази папка е C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microinvest\

Всеки от продуктите си има своя папка на посоченото място и тя е самостоятелна. В папката на отделния продукт съществуват подпапки с оперативни данни, които се отнасят за самия продукт, например файлове за настройка на везна, експорт на данни и други.

Права на потребители

За правилната работа на системата се изисква права за четене и запис в папките за настройки и базата от данни. За основната папка на продуктите и достатъчно да има права за четене, без възможност за запис.

Лични инструменти