Параметри за фискалните устройства

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Стабилната работа на всяка търговска система се определя от дизайна на софтуера, качеството на периферните устройства и правилната настройка. Тъй като първите два фактора са константни и зависят от производителите, особено внимание трябва да се обърне на настройката на търговската система. При тази настройка най-важните параметри са вида на базата данни и връзката с периферните устройства. Именно поради това ще бъде обърнато специално внимание на периферните устройства, особено на фискалните принтери и касови апарати.

Съдържание

Идеология на връзката с устройството

Преобладаваща част от фискалните устройства работят чрез обмен на данни по протокол, зададен от производителя на устройството. Чрез този протокол, който представлява специфичен език за предаване на данни, се обменят данни между компютъра и крайното устройство. Същото важи и при голяма част от други устройства като дисплеи, четци на карти, везни и кухненски принтери. Протоколите за обмен са различни между производителите и обикновено не могат да се използват между устройства от различен клас, архитектура или дори производител. Понякога дори сериите на устройства от един производител работят по различни протоколи и са несъвместими помежду си.

Настройка на връзката с устройството

За да бъде осъществена връзка с устройството, то трябва да бъде избрано и настроено в Microinvest Склад Pro Light или Microinvest Device Manager. Правилната настройка изисква попълването на всички достъпни параметри в екрана за избор на устройство и задаване на неговите свойства. Особено внимание трябва да се отдели на параметрите, които са съпътстващи, например сериен номер, парола и номер на оператор. Съществуват много устройства, които изискват въвеждане на сериен номер за комуникация. Такива устройства са принтерите от серия ISL 38XX, част от касовите апарати Zeka и други. За някои производители серийният номер е белег при работа на много устройства заедно, в мрежа, при други производители разделянето е по логически номера, без значение от серийния номер. За продуктите на Microinvest е много важно да могат да управляват периферията правилно, затова съветът е да се попълват всички данни в прозореца с настройки на устройството.

Задължителни и незадължителни параметри

Обща черта на техническите специалисти е недовършването на настройките. Понякога специалистът настройва системата на 98% и я оставя в този режим, с 2% непопълнени настройки. Това е лоша практика, защото всеки един елемент има своето значение при работа. Например част от фискалните устройства не изискват настройка на серийния номер на устройството при обмен, но ако този сериен номер бъде въведен, тогава програмата дава допълнителна и много разширена справка по това индивидуално устройство. Например при система от 6 различни фискални принтера (3 работни места с по 2 принтера всяко), по серийният номер може да е най-правилния параметър за разграничаване на справката по отделен принтер и отделно работно място. Именно така ще бъдат отпечатани и справките за продажби и фискализирани стоки.

Приоритет на настройките

Част от параметрите на фискалните устройства, касовите апарати, везни, клиентски дисплеи и кухненски принтери са задължителни, без тях самото устройство няма да работи. Други настройки са желателни. Препоръката е всичко да се настройва прецизно и никаква част от посочените данни да не се оставя празна, защото това има отражение при управление на потока от данни и последващите справки. Дори само пожелателни и неприоритетни, съпътстващите настройки са важни при формиране на управлението на цялата система.

Потребители и настройки

Не е препоръчително потребители сами да променят настройката на принтерите или другите устройства. Това е задача за висококвалифицирани кадри, хора, които имат представа как е изградена системата, как се предават и приемат данните и какъв обмен тече. Всяко вмешателство от непрофесионалист застрашава стабилността на продукта и може да направи работата невъзможна. Затова управлението на периферните устройства трябва да се делегира на специалистите с опит.

Изводи

Разликата във времето за правилно или неправилно попълване на данните за връзка с периферните устройства е по-малко от една минута, докато цялостния ефект е много по-богати справки, пълно и индивидуално управление на принтерите.
Препоръчително е при всяка промяна да се правят няколко контролни операции и след това да се проследяват справките.

Полезни връзки

Лични инструменти