Печат към мрежов принтер

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Работата с мрежов принтер не се различава от работата с локален принтер. Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light имат специално дефинирани функции за работа с мрежови принтери. Настройката на такъв вид принтери е лесна и се осъществява чрез вградени модули.

Принтер в Microinvest Склад Pro

Настройката на мрежов принтер в Microinvest Склад Pro се осъществява на два етапа:

  1. Инсталиране на драйвер на мрежовия принтер върху локалната система. Тази операция се осъществява със средствата на самата операционна система. След като принтерът е инсталиран, той става достъпен за работа във всички продукти на това работно място;
  2. Чрез „Диспечер на печата”, от меню Редакция/Администриране/Диспечер на печата се извършват настройки за всяка една операция, като съответният документ се изпраща към желания принтер (локален или мрежов). След тази настройка програмата разпределя информацията към избраните принтери в съответствие с Вашите изисквания.

Принтер в Microinvest Склад Pro Light

Настройката на мрежов принтер в Microinvest Склад Pro Light също се осъществява на два етапа, които са на нивото на самия продукт, без участието на операционната система:

  1. Извършва се настройка на Microinvest Склад Pro Light, който работи на компютъра, където е включен принтера. След това, в настройката на Microinvest Склад Pro Light се включва опцията „Сървър за печат”. Това работно място ще осъществява печат на документите и чековете за клиента. Проверяваме и записваме IP адреса на работното място (което сме определили като сървър за печат).
  2. На отдалеченото работно място, от настройката на търговското оборудване избираме принтер „Сървър за печат”. Там поставяме IP адреса, който сме съхранили в предната настройка. Работното място автоматично започва да изпраща данните към въведения IP адрес, където дистанционно се осъществява печат на документите.

При работа на Microinvest Склад Pro Light се изпълнява каскаден печат на документите. Едното работно място изпраща данни към другото, което от своя страна осъществява печат на избрания документ.

Технологията за печат чрез отдалечен принтер е много гъвкава и позволява построяване на системи от висока сложност.

Полезни връзки

Лични инструменти