Печат на картинки в чековете

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest позволява създаване на привлекателни чекове за клиента. Една от най-авангардните технологии е използването на фирмен логотип при печат на чекове за клиента. Чрез настоящата статия ще опишем технологията как да създадем статични и динамични чекове, които съдържат картинки в себе си.

Съдържание

Основни положения

Поставянето на картинка в чековете е тривиална задача, която може да донесе много красив външен вид и съответно да промени отношението на клиента към нашия търговски обект. Настройката на системата преминава през няколко стъпки и позволява създаване на индивидуален стил на документите, които издаваме към крайния клиент.

Статични и динамични чекове

Статичните чекове имат предварително зададен вид, като изображението е статично и се разполага в предварително зададена област от документа. При тях се обръща внимание на визията на документа, като броя и вида на стоките не е от значение. Това е най-масовият вид на клиентските чекове.
Динамичните чекове могат да съдържат всички параметри на статичните чекове, но освен това могат да включват и изображения на стоките, които са включени в продажбата. Това позволява да отпечатим различна информация при всяка една продажба, като графичното съдържание съответства на продадените стоки.

Настройка на системата

Стандартната настройка на системата включва активното използване на скриптове, в частност скрипта <Picture>. Като пример за статичен чек може да се посочи поставянето на следния ред в Header 1:
<Picture>C:\Program Files (x86)\Microinvest\Warehouse Pro\Logo_RU.jpg

Този ред ще предизвика отпечатване на логотип в началото на документа. При поставяне на същия ред във Footer 1 ще имаме картинка в края на документа.
При динамичните чекове скрипта <Picture> се поставя в секцията Details и съдържа определен параметър към стоките. Пример за това е поставянето на реда:
<Picture>C:\Program Files (x86)\Microinvest\Warehouse Pro Light\Pictures\<ItemCode>.jpg

което ще предизвика да се отпечатат картинките на всички продадени стоки, които са в тази папка и имат име на картинката, съвпадащо с кода на стоката. Тази технология е 100% същата, както при създаване на картинки в ресторантския режим, затова двете могат да се комбинират много успешно.

Картинки при фискални принтери

Фискалните принтери не са способни да печатат произволна картинка по време на своята работа. Те могат за изведат лого като част от клишето на фискалния чек, който се програмира предварително и се управлява от сервизните програми към фискалния принтер, като това няма връзка с указаната технология в тази статия. Затова при фискалните принтери не може да бъде активирана скриптова система, вместо нея се използват системните параметри на самия принтер и съпътстващия го сервизен софтуер.

Други

При печат на чек за клиента е много важно времето за обработка на данните да бъде минимално. Затова е важно картинките да са правилно оразмерени и да бъдат минималистични по размер. Препоръчително е картинките да са черно-бели, това ще позволи по-добро представяне на термо принтерите при самия печат на документа.

Полезни връзки

Лични инструменти