Планиране на банкет

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Планирането банкети и фирмени тържества изисква определени действия от страна на мениджърите. Продуктите на Microinvest предлагат много улеснения за планиране на банкети и други групови събития. Чрез определена процедура, съпътстващи документи и справки е възможно прецизно определяне на необходимите суровини за точното планиране и провеждане на събитието.

Съдържание

Основни задачи за планиране на фирмено парти

При планиране на корпоративно събитие се изпълняват няколко отделни задачи:

 1. Създаване на обобщена поръчка на всички блюда и напитки;
 2. Планиране на суровините за изпълнение на обобщената поръчка;
 3. Внасяне на съответна сума като аванс за събитието;
 4. Резервиране на маси и капацитет на заведението за всички клиенти.

Изпълнението на всяка една от тези задачи не е сложно и изисква минимални усилия от страна на персонала. В следващите точки ще бъдат разгледани стъпките за реализация на отделните точки и правилното интерпретиране на резултатите.

Създаване на обобщена поръчка

Най-подходящият вариант за създаване на обобщена поръчка е въвеждането на операция поръчка в Microinvest Склад Pro. Там данните се обобщават и съхраняват като отделна операция. При това се получава общата сума на поръчката и индивидуално разпределение по всяко блюдо и напитка.

Принципи за планиране на суровините

Съществуват два механизма за планиране на суровините:

 • При единият механизъм се планират само недостатъчните суровини, като се взема предвид текущата наличност на стоките в склада и се намалява общата стойност на доставката;
 • При вторият механизъм се планират суровините, като не се вземат предвид складовите наличности. В този случай доставката на суровини за банкета гарантира неговото изпълнение без значение от изразходване на текущите складови запаси.

Изпълнението на двата механизма е почти едно и също, разликата е в кой склад се провежда.

Планиране на суровините

Планирането на суровините се извършва чрез фиктивна операция производство. Последователността е следната:

 1. Чрез Трансформация на документи въведената Заявка за банкета се превръща в Продажба;
 2. Продажбата се записва при включен режим „Автоматично производство“. Това генерира едно обобщено производство за тази фиктивна продажба;
 3. В този момент се създава протокол за производство във вид на документ. Този документ може да се отпечати чрез повторен печат на документи и съдържа пълното разпределение на суровините и продуктите. Алтернативен вариант е документът да се експортира към външен продукт или файл;
 4. За да се върне системата в изходно положение се анулира се производството и след това се анулира продажбата. Това елиминира тези две „паразитни“ операции и връща складовите наличности в тяхното реално положение.

По този начин остава документ за производство с разходните норми. От своя страна разходните норми представляват необходимите суровини за провеждане на фирменото парти.

При изпълнение на фиктивната продажба е важно да се избере склад:

 • Ако това е реалния склад на фирмата, тогава производството ще отрази само продуктите, които недостигат. В този случай се отчитат и намаляват наличностите на стоките на текущия момент;
 • Ако производството се извърши в нов или празен склад, тогава наличността на стоките е нулева и поетапно се изпълняват всички рецепти. В този случай се получава пълно изпълнение на рецептите и се указват всички суровини, без наличните в момента.

Внасяне на аванс

Внасянето на аванс е стандартна функция през основния интерфейс на програмния продукт. Тук няма никакви особености, важно е да се посочи именно партньорът, който е поръчал и ще плаща корпоративното събитие. При разплащане на събитието трябва да се избере комбинирано плащане за да е ефективно приспадането на сумата от авансовото плащане.

Резервиране на маси

Резервирането на маси е по желание на мениджърите. При много от обектите то се извършва чрез алтернативни методи и програмните продукти не участват в този процес. Обикновено има утвърдена схема за резервации, която е индивидуална за всеки един обект и не подлежи на класификация и обобщаване.

Изводи

Изпълнението на посочените процедури отнема съвсем малко време и е в хармония с основните принципи, залегнали в програмния продукт. За операторите това е съвсем рутинна процедура, която дава много точно планиране на суровините. Самият документ за производство има изчерпателен вид и съдържа цялата необходима информация за изпълнение на процеса.
Предимство на указаната технология е нейната простота и скорост, за 5-10 минути може да се планира банкет за 200 човека с цялото разпределение по суровини, материали, напитки и други параметри.

Полезни връзки

Лични инструменти