Подаръчни сертификати

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(Полезни връзки)
 
(2 междинни версии не са показани.)
Ред 1: Ред 1:
-
Подаръчния сертификат се явява универсален подарък, който има определена стойност, не е свързан с конкретна стока или услуга и може да се използва за закупуване на желана стока. Най-общо това е еднократна карта с номинал за плащане, която карта има свойството на платежно средство в търговския обект. Продуктите на Microinvest отлично обработват въвеждането и използването на подаръчни сертификати, технологията е лесна и мощна за работа.
+
Подаръчния сертификат се явява универсален подарък, който има определена стойност, не е свързан с конкретна стока или услуга и може да се използва за закупуване на желана стока. Най-общо това е еднократна карта с номинал за плащане, която карта има свойството на платежно средство в търговския обект. Продуктите на [http://www.microinvest.net Microinvest] отлично обработват въвеждането и използването на подаръчни сертификати, технологията е лесна и мощна за работа.
== Технология на работа ==
== Технология на работа ==
Всеки подаръчен сертификат има стойност и индивидуален код. По този начин подаръчния сертификат се асоциира с определен партньор (съответно клиент) в системата и има предварително заложена сума. Самият клиент е анонимен, няма въведени персонални данни, има посочен само код на сертификата.
Всеки подаръчен сертификат има стойност и индивидуален код. По този начин подаръчния сертификат се асоциира с определен партньор (съответно клиент) в системата и има предварително заложена сума. Самият клиент е анонимен, няма въведени персонални данни, има посочен само код на сертификата.
-
В продуктите на Microinvest това се реализира чрез следните 3 стъпки:
+
В продуктите на [http://www.microinvest.net Microinvest] това се реализира чрез следните 3 стъпки:
# Въвеждат се отделни партньори, като на всеки партньор съответства по един подаръчен сертификат. Обикновено името на партньора е „Сертификат N123456” и се асоциира с номера върху самата подаръчна карта;
# Въвеждат се отделни партньори, като на всеки партньор съответства по един подаръчен сертификат. Обикновено името на партньора е „Сертификат N123456” и се асоциира с номера върху самата подаръчна карта;
# На всеки един от така въведените партньори се поставя определена сума като „Авансово плащане“. По този начин за всеки един от сертификатите има предварително внесена сума;
# На всеки един от така въведените партньори се поставя определена сума като „Авансово плащане“. По този начин за всеки един от сертификатите има предварително внесена сума;
Ред 11: Ред 11:
== Режим на плащане ==
== Режим на плащане ==
За да бъде изпълнена технологията прецизно е необходимо да се въведат правила при плащане със сертификати. Основните принципи са:
За да бъде изпълнена технологията прецизно е необходимо да се въведат правила при плащане със сертификати. Основните принципи са:
-
# При извършване на самата продажба в Microinvest Склад Pro Light, още преди плащане, се сканира подаръчния сертификат. Това позволява да се определи клиента в системата. Всеки клиент съответства на номера на сертификата;
+
# При извършване на самата продажба в [http://microinvest.net/BG/Софтуер-Склад-Pro-Light  Microinvest Склад Pro Light], още преди плащане, се сканира подаръчния сертификат. Това позволява да се определи клиента в системата. Всеки клиент съответства на номера на сертификата;
# При завършване на операцията и плащане се избира „Авансово плащане“, като програмата използва от сумата на авансовото плащане, която е въведена в момента на издаване на подаръчния сертификат;
# При завършване на операцията и плащане се избира „Авансово плащане“, като програмата използва от сумата на авансовото плащане, която е въведена в момента на издаване на подаръчния сертификат;
# Ако сумата на сертификата е недостатъчна, то клиентът може да доплати чрез някой от другите способи на плащане. Ако сумата е достатъчна, то системата закрива операцията с избрания вид плащане и намалява салдото по този сертификат.
# Ако сумата на сертификата е недостатъчна, то клиентът може да доплати чрез някой от другите способи на плащане. Ако сумата е достатъчна, то системата закрива операцията с избрания вид плащане и намалява салдото по този сертификат.
Ред 17: Ред 17:
== Улеснения при въвеждане ==
== Улеснения при въвеждане ==
-
Тъй като подаръчните сертификати могат да са огромен брой, дори и по няколко хиляди, в продуктите на Microinvest може да се използва следната технология:
+
Тъй като подаръчните сертификати могат да са огромен брой, дори и по няколко хиляди, в продуктите на [http://www.microinvest.net Microinvest] може да се използва следната технология:
# Създава се Excel файл с няколко колони – име и номер на сертификата;
# Създава се Excel файл с няколко колони – име и номер на сертификата;
# Този файл се импортира в системата чрез стандартните средства за импорт от Excel файл и се прехвърля в номенклатурата на партньорите;
# Този файл се импортира в системата чрез стандартните средства за импорт от Excel файл и се прехвърля в номенклатурата на партньорите;
Ред 23: Ред 23:
Стъпки 1 и 2 се изпълняват много бързо и не изискват особени операции. За зареждането на сертификатите, което е стъпка 3 има следната технология:
Стъпки 1 и 2 се изпълняват много бързо и не изискват особени операции. За зареждането на сертификатите, което е стъпка 3 има следната технология:
# Индивидуално зареждане на всеки сертификат при неговата продажба. Това се извършва чрез внасяне на Аванс към съответния партньор в момента на продажба на сертификата. В този момент се разпечатва и съответния фискален бон;
# Индивидуално зареждане на всеки сертификат при неговата продажба. Това се извършва чрез внасяне на Аванс към съответния партньор в момента на продажба на сертификата. В този момент се разпечатва и съответния фискален бон;
-
# Предварително, групово зареждане на всички сертификати. Това може да стане чрез импорт на операции, чрез специална SQL заявка или чрез Microinvest Utility Center.
+
# Предварително, групово зареждане на всички сертификати. Това може да стане чрез импорт на операции, чрез специална SQL заявка или чрез [http://microinvest.net/BG/Програма-Utility-Center Microinvest Utility Center].
== Работа в няколко отделни обекти ==
== Работа в няколко отделни обекти ==
-
Основната технология на работа на продуктите на Microinvest е пълна On-Line връзка в реално време. Затова използването на подаръчни сертификати е много улеснено и надеждно. Така например могат да се отбележат следните преимущества:
+
Основната технология на работа на продуктите на [http://www.microinvest.net Microinvest] е пълна On-Line връзка в реално време. Затова използването на подаръчни сертификати е много улеснено и надеждно. Така например могат да се отбележат следните преимущества:
# Сертификат, издаден в един обект има действие и сума във всички други обекти;
# Сертификат, издаден в един обект има действие и сума във всички други обекти;
# Сертификат, използван в един обект става невалиден във всички други обекти;
# Сертификат, използван в един обект става невалиден във всички други обекти;
Ред 43: Ред 43:
* Подаръчните сертификати позволяват едновременни подаръци на цяла група от хора, всеки от които е независим от другите;
* Подаръчните сертификати позволяват едновременни подаръци на цяла група от хора, всеки от които е независим от другите;
* Възможно е тази технология да се използва като поощрение на хората за добре свършена работа;
* Възможно е тази технология да се използва като поощрение на хората за добре свършена работа;
-
 
== Полезни връзки ==
== Полезни връзки ==
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
-
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microivnest]  
+
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microinvest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софуерни Решения]
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софуерни Решения]

Текуща версия към 08:03, 3 ноември 2017

Подаръчния сертификат се явява универсален подарък, който има определена стойност, не е свързан с конкретна стока или услуга и може да се използва за закупуване на желана стока. Най-общо това е еднократна карта с номинал за плащане, която карта има свойството на платежно средство в търговския обект. Продуктите на Microinvest отлично обработват въвеждането и използването на подаръчни сертификати, технологията е лесна и мощна за работа.

Съдържание

Технология на работа

Всеки подаръчен сертификат има стойност и индивидуален код. По този начин подаръчния сертификат се асоциира с определен партньор (съответно клиент) в системата и има предварително заложена сума. Самият клиент е анонимен, няма въведени персонални данни, има посочен само код на сертификата. В продуктите на Microinvest това се реализира чрез следните 3 стъпки:

 1. Въвеждат се отделни партньори, като на всеки партньор съответства по един подаръчен сертификат. Обикновено името на партньора е „Сертификат N123456” и се асоциира с номера върху самата подаръчна карта;
 2. На всеки един от така въведените партньори се поставя определена сума като „Авансово плащане“. По този начин за всеки един от сертификатите има предварително внесена сума;
 3. При реалната покупка на стока от магазина, в режим на плащане се избира „Авансово плащане“. Така системата намалява от сумата на партньора, респективно сертификата, и предотвратява многократното използване и злоупотреба с един и същ сертификат. Салдото на партньора съответства със салдото на подаръчния сертификат.

Така посочената технология е много проста за работа, не изисква никакви допълнителни настройки или други модули в програмата и е изключително надеждна.

Режим на плащане

За да бъде изпълнена технологията прецизно е необходимо да се въведат правила при плащане със сертификати. Основните принципи са:

 1. При извършване на самата продажба в Microinvest Склад Pro Light, още преди плащане, се сканира подаръчния сертификат. Това позволява да се определи клиента в системата. Всеки клиент съответства на номера на сертификата;
 2. При завършване на операцията и плащане се избира „Авансово плащане“, като програмата използва от сумата на авансовото плащане, която е въведена в момента на издаване на подаръчния сертификат;
 3. Ако сумата на сертификата е недостатъчна, то клиентът може да доплати чрез някой от другите способи на плащане. Ако сумата е достатъчна, то системата закрива операцията с избрания вид плащане и намалява салдото по този сертификат.

От страна на операторите няма практически никаква промяна на стандартната им последователност на работа. Сканира се сертификата за да се определи клиента, след това при плащане се указва, че плащането е чрез „Авансово плащане“ и операцията се съхранява.

Улеснения при въвеждане

Тъй като подаръчните сертификати могат да са огромен брой, дори и по няколко хиляди, в продуктите на Microinvest може да се използва следната технология:

 1. Създава се Excel файл с няколко колони – име и номер на сертификата;
 2. Този файл се импортира в системата чрез стандартните средства за импорт от Excel файл и се прехвърля в номенклатурата на партньорите;
 3. При продажба на сертификата се извършва внасяне на аванс, като по този начин се активира съответния сертификат.

Стъпки 1 и 2 се изпълняват много бързо и не изискват особени операции. За зареждането на сертификатите, което е стъпка 3 има следната технология:

 1. Индивидуално зареждане на всеки сертификат при неговата продажба. Това се извършва чрез внасяне на Аванс към съответния партньор в момента на продажба на сертификата. В този момент се разпечатва и съответния фискален бон;
 2. Предварително, групово зареждане на всички сертификати. Това може да стане чрез импорт на операции, чрез специална SQL заявка или чрез Microinvest Utility Center.

Работа в няколко отделни обекти

Основната технология на работа на продуктите на Microinvest е пълна On-Line връзка в реално време. Затова използването на подаръчни сертификати е много улеснено и надеждно. Така например могат да се отбележат следните преимущества:

 1. Сертификат, издаден в един обект има действие и сума във всички други обекти;
 2. Сертификат, използван в един обект става невалиден във всички други обекти;
 3. Произволна промяна на параметрите на сертификата в един от обектите се отразява и на другите;
 4. Възможно е частично използване на един сертификат в един от обектите и последващо по-използване в друг обект.

Други особености

Тъй като подаръчният сертификат обикновено е технология за еднократно пазаруване, то операторите в системата би трябвало да вземат сертификата от клиента и да го съхранят при себе си. По този начин сумата в касата е сбор от паричните постъпления и подаръчните сертификати.
Обикновено подаръчните сертификати не подлежат на замяна или връщане на паричните средства.

Маркетингови предимства

Маркетинговите предимства на подаръчните сертификати са много:

 • Подаръчният сертификат спестява време, тъй като не изисква специален избор на конкретен подарък или обикаляне на много магазини в търсене на определена стока;
 • Подаръчният сертификат елиминира възможността да се подари нежелана стока или нещо непотребно;
 • Притежателят на подаръчен сертификат сам избира какво да се купи, според своя вкус и усещане;
 • Подаръчните сертификати позволяват едновременни подаръци на цяла група от хора, всеки от които е независим от другите;
 • Възможно е тази технология да се използва като поощрение на хората за добре свършена работа;

Полезни връзки

Лични инструменти