Поддръжка и контакти с нас

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(Дистанционен сервиз)
(Дистанционен сервиз)
Ред 19: Ред 19:
== Дистанционен сервиз ==
== Дистанционен сервиз ==
-
Microinvest използва авангардна технология за настройка на продуктите чрез Internet, през VNC връзка. Като основно предимство на дистанционния сервиз на Microinvest може да се определи това, че не е необходим статичен IP адрес. Не се осъществява никаква инсталация на допълнителен софтуер. Също така връзката се осъществява от създателите на системата (програмисти, идеолози и поддръжка), като това позволява бързо и безпроблемно решаване на възникналите въпроси. За да свалите продукта за дистанционен сервиз посетете следния адрес: http://forum.microinvest.net/
+
Microinvest използва авангардна технология за настройка на продуктите чрез Internet, през VNC връзка. Като основно предимство на дистанционния сервиз на Microinvest може да се определи това, че не е необходим статичен IP адрес. Не се осъществява никаква инсталация на допълнителен софтуер. Също така връзката се осъществява от създателите на системата (програмисти, идеолози и поддръжка), като това позволява бързо и безпроблемно решаване на възникналите въпроси. За да свалите продукта за дистанционен сервиз посетете следния адрес: http://microinvest.net/pub/MRemote.exe
== Отстраняване на грешки ==
== Отстраняване на грешки ==

Версия от 09:55, 22 май 2012

Microinvest има мощна технология за поддръжка на партньори и клиенти. Чрез различни технологии се осъществява решаването на различен клас задачи.

Съдържание

Поддръжка

Поддръжката се осъществява на няколко нива:

  • Техническа поддръжка на партньори и клиенти;
  • Методологична поддръжка на партньори и клиенти.

Предпочитаните технологии за контакти с нас са:

  • Участие във фирмения форум;
  • Контакт с наш партньор и участие в партньорската програма;
  • Осъществяване на дистанционен сервиз, директно до програмния продукт;
  • Директен контакт с Microinvest.

Форум

Форумът е предпочитана технология за решаване на проблемите. Предимството на форума е участието на много хора в дискусиите, различни предложения от различни специалисти и практически моменталното получаване на отговор от страна на производителя.
За да се участва във форума е достатъчно да има регистрация и да се постави съответния въпрос или проблем. За да посетите нашия форум посетете адрес: http://forum.microinvest.net/

Партньорска програма

Партньорската програма на Microinvest включва различни участници, с различни знания и умения. Това позволява клиенти или партньор да се свърже с друг клиент или партньор и моментално да получи необходимата му информация. По този начин е възможно човек с опит да помогне на друг с въпрос. Списък на партньорите може да намерите на сайта на следния адрес: www.microinvest.net/contacts.php

Дистанционен сервиз

Microinvest използва авангардна технология за настройка на продуктите чрез Internet, през VNC връзка. Като основно предимство на дистанционния сервиз на Microinvest може да се определи това, че не е необходим статичен IP адрес. Не се осъществява никаква инсталация на допълнителен софтуер. Също така връзката се осъществява от създателите на системата (програмисти, идеолози и поддръжка), като това позволява бързо и безпроблемно решаване на възникналите въпроси. За да свалите продукта за дистанционен сервиз посетете следния адрес: http://microinvest.net/pub/MRemote.exe

Отстраняване на грешки

За правилното проследяване и отстраняване на грешки в продуктите има разработена сервизна технология. На сайта на фирмата има документ, който описва стъпките за документиране на грешките и тяхното представяне пред специалисти. Сигнали за евентуални програмни проблеми се обработват с най-висок приоритет и изискват двустранна връзка с подателя.

Заявки за доработки

Заявките за доработка включват техническо задание за изменение на програмния продукт или добавяне на нова функционалност. В този случай се попълва подробно техническо задание в приложена форма, където се описва желаната функция и се попълват точни входни и изходни параметри. В случаите, когато става дума за добавяне на нов документ се изпраща попълнен документ и разяснения за всички полета в този документ.

В зависимост от универсалността на заявката, тя може да бъде изпълнена безплатно (при универсална заявка, която развива продукта) или срещу съответно заплащане (при индивидуална разработка по изискване на конкретен клиент). Формата за заявка за доработка е публикувана на сайта на Microinvest.

Директен контакт с Microinvest

Директният контакт с Microinvest се използва в случаите, когато един проблем не може да бъде решен чрез по-горните методики. В този случай се изпраща телефон за връзка, име на сервизния специалист и часова зона. В зависимост от проблема, от страна на Microinvest се определя различен специалист, който поема задачата до нейното окончателно решаване.

Данните за контакт с нас са публикувани на сайта на Microinvest.

Лични инструменти