Помощ чрез F1

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Успешното внедряване и пълноценното използване на един софтуерен продукт е комбинация от много фактори. От една страна е важно техническия специалист да е построил системата правилно и тя да работи стабилно, от друга страна е важно операторите да разбират всички функции на програмата и да са отлично запознати с нейните възможности. И докато при техническите специалисти работата е еднократна, те могат са използват помощ от други партньори, при реалния клиент задачите са всекидневни и се повтарят непрекъснато. Затова е много важно клиентите да познават функциите на програмата и да могат успешно да използват всички проектни възможности на продуктите.

Съдържание

Световно приет клавиш за помощ

Клавишът F1 е де факто световен стандарт за активиране на вградена помощ в програмите. Стандартът F1 се поддържа на ниво операционна система. Помощта в продуктите на Microinvest е част от ресурсите на операционната система и използва същите инструменти за четене, търсене, копиране, работа и отпечатване на съдържанието. Затова няма никакви особености при използване на F1, всичко е стандартно и познато за потребителите.
Като част от модерните продукти за автоматизация на дейността, Microinvest спазва стриктно тези стандарти и е въвел контекстно чувствителна помощ на клавиш F1.

Контекстно чувствителна помощ

Контекстно чувствителната помощ е много голямо удобство. Индексирането на съдържанието подрежда и точно позиционира информацията според потребностите на оператора. В момента на натискане на F1, програмата проверява кой е активния в момента прозорец и предлага описание точно на функциите в пози прозорец. Така се спестява време за търсене из документацията, прелистване на съдържание на хартиеното ръководство и лутане из форуми и сайтове. Контекстно чувствителната помощ е винаги правилно позиционирана, преведена на работния език на програмата (съответно се съобразява с регионалните настройки) и дава възможност за следване на свързани статии.

Свързани статии

Помощта е организирана чрез общо съдържание на всички прозорци и хиперлинкове между отделните теми. По този начин може да се следва логиката на програмата и да се отваря информацията за свързаните функции. Когато отворите информация за един прозорец, там има препратки към други прозорци и техните функции. Така навигацията е проста и за потребителя няма дълъг процес за издирване на подчинените функции, всичко е нагледно и взаимосвързано. Следването на нишката на описанието на функциите дава възможност за бързо и ефективно обучение на операторите.

Текст и графично съдържание

Модерните технологии позволяват вграждане на текстово и графично съдържание. Затова помощта в Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light съдържа текст и графики, вплетени в цялостно съдържание. Удобството на смесеното съдържание е много голямо защото описанието е прикрепено към самия прозорец и веднага може да се видят операциите за които се отнася текста.

Винаги актуална!

Електронната помощ, достъпна чрез F1 е винаги актуална за потребителя. Тъй като в продуктите има непрекъснати изменения, то вградената помощ чрез F1 се актуализира бързо, почти не изостава от развитието на програмата и съдържа актуална към момента информация. При актуализация към по-нова версия, помощта също се актуализира и е актуална към текущата версия.
В редки случаи се наблюдава разминаване между помощта и реалния вид на прозорците. Това може да се дължи на следните възможности:

  • Визуалният стил на програмата да е променен и да не съответства на изброения в помощната система;
  • Да има промяна в програмния продукт, която е направена в последния момент и не е отразена в помощта;
  • Да има промяна, която е отразена в помощта, но все още не е достъпна като функции в програмата.

Тези ситуации са много редки и обикновено изчезват при следваща актуализация, затова те не са основен акцент към операторите и не пречат на нормалната работа на системата или помощта.

Други

Времето за прочитане на помощта, достъпна чрез F1 е много по-малко от постоянно лутане и търсене на функциите на програмите. Чрез еднократно запознаване с възможностите на всеки прозорец и всяка функция, операторите започват да работят многократно по-бързо и ефективно, което веднага се отразява на тяхната производителност. Затова е задължително всеки оператор да отдели време и да прочете съответния раздел от необходими за неговата работа функции и да познава възможностите на програмния продукт.

Полезни връзки

Лични инструменти