Поръчка, Предварителен чек, Чек

от Wiki

Версия от 08:04, 3 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

В ресторантски режим съществуват няколко основни документа, който се печатат от Microinvest Склад Pro Light. Правилното им разпределение и използване е гаранция за пълен контрол на операциите и удовлетвореност на клиентите.

Съдържание

Основни видове документи

При извършване на операции в ресторантски режим Microinvest Склад Pro Light издава четири специализирани документа:

 • Документ за поръчка за клиент;
 • Документ за поръчка бар/кухня;
 • Предварителен чек;
 • Финален чек.

Всеки един от тези документи има различно съдържание, печати се при съответната операция и е предназначен за разни получатели.

Поръчка за клиент

При създаване на нова поръчка или при добавяне на стоки и блюда към съществуваща поръчка, Microinvest Склад Pro Light издава документ за поръчка на клиент. Този документ често се нарича „Междинна поръчка” и съдържа новите стоки и сумата на всички поръчки на този клиент до момента. Целта на този документ е клиентът да вижда всичко, което е поръчал до момента с натрупване. В документа участват всички стоки от поръчката на клиента, без възможността за избор на групи.
Добра практика е при всяка междинна поръчка да се отпечатва междинната поръчка и тя да се оставя на масата при клиента. Обикновено всяка междинна поръчка има пореден номер, чрез който клиентите сами контролират какво са поръчали и какво са получили.
Документът може да се печати на всеки от дефинираните кухненски принтери в системата.

Поръчка бар/кухня

Поръчката за бар/кухня е аналогичен на предишния документ. Разликата между двата документа е в това, че при поръчката за бар/кухня е възможно да се изберат само определени групи от стоки, които да се печатат. Поръчката за бар/кухня е вътрешен документ, чрез който сервитьорът уведомява готвачите и барманите за поръчаните стоки. От своя страна готвачите изпълняват съдържанието на поръчката и го предават на сервитьорите. Документът може да се печати на всеки от дефинираните кухненски принтери в системата.

Предварителен чек

Предварителен чек е рядко използван документ, който се печати непосредствено преди извършване на плащането от страна на клиента. Идеята на документа е следната:

 1. Клиентът е правил няколко отделни поръчки;
 2. За всяка една от поръчките той е получавал съответна бележка;
 3. Непосредствено преди приключване на сметката, клиентът иска обща сума и детайли на всички негови поръчки.

В този момент сервитьорът издава „Предварителен чек”. Този документ закрива операцията, приключва сметката и съдържа всички поръчани блюда. Името на документа е „Предварителен чек”, защото този документ не е фискален и след плащане е необходимо сервитьорът да го превърне във финален чек. Като цяло печат на предварителен чек се прави сравнително рядко, защото същата информация се съдържа във финалния чек. Предварителният чек се печати на първия кухненски принтер.

Финален чек

Финалният чек е фискален бон, който приключва операцията и изпраща данните във фискалната памет на принтера. Това е заключителния документ за извършено плащане и закрита операция. Този документ се печати на фискалния принтер, дефиниран в системата.

Последователност на документите

Стандартно съществуват няколко последователности на документите, които се използват в реалната работа:

 • Стандартна технология;
 • Поръчка с предварителен чек;
 • Фискален междинни поръчки.

За по-добро описание на възможностите ще бъде разгледан примери с 3 отделни поръчки и плащане от един клиент.

Стандартна технология на работа

Това представлява най-честата технология за работа, която е най-защитена от злоупотреби на сервитьорите. Последователността на действията е следната:

 • Клиентът прави начална поръчка. Печати се междинна поръчка за клиента и поръчка за бар/кухня.
 • Клиентът добавя нова поръчка. Печати се междинна поръчка за клиента и поръчка за бар/кухня. Документите съдържат само новите стоки;
 • Клиентът поръчва още стоки. Печати се междинна поръчка за клиента и поръчка за бар/кухня. Отново документите съдържат само новите стоки;
 • Клиентът иска сметката си. Сервитьорът приключва поръчката с фискален бон.

При клиента има 4 документа, три междинни поръчки с натрупване (нефискални документи) и краен фискален бон.

Поръчка с предварителен чек

Втората технология вмъква един допълнителен документ в цялата последователност. Действията на сервитьорите са следните:

 • Клиентът прави начална поръчка. Печати се междинна поръчка за клиента и поръчка за бар/кухня.
 • Клиентът добавя нова поръчка. Печати се междинна поръчка за клиента и поръчка за бар/кухня. Документите съдържат само новите стоки;
 • Клиентът поръчва още стоки. Печати се междинна поръчка за клиента и поръчка за бар/кухня. Отново документите съдържат само новите стоки;
 • Клиентът иска сметката си. Сервитьорът приключва поръчката с предварителен чек.
 • Клиентът плаща по предварителния чек. Сервитьорът преобразува предварителния чек във фискален бон.

При клиента има 5 документа, три междинни поръчки с натрупване (нефискални документи), един предварителен чек и краен фискален бон.
При тази технология съществува и една разновидност. Ако не се печатат междинните бележки на клиентите, то клиентите получават само два документа – предварителния чек с всички стоки в него и финалния фискален бон. Въпреки че това спестява хартия, този вариант е по-сложен за контрол, защото клиентите нямат поглед върху междинното състояние на поръчките си и получават директно финален чек с много артикули едновременно.

Фискални междинни бележки

Съществува много рядък вариант за работа, който практически елиминира възможността за измама от страна на сервитьорите. Това е вариантът с междинни фискални бонове. При него последователността на действия е следната:

 • Клиентът прави начална поръчка. Незабавно се печати се фискален бон за клиента и поръчка за бар/кухня.
 • Клиентът добавя нова поръчка. Отново се печати фискален бон за клиента и поръчка за бар/кухня. Документите съдържат само новите стоки;
 • Клиентът поръчва още стоки. Следва печат на нов фискален бон за клиента и поръчка за бар/кухня. Отново документите съдържат само новите стоки;
 • Клиентът иска сметката си. Сервитьорът приключва и системата отпечатва общ служебен бон с всички поръчани стоки. Клиентът плаща по служебния бон, който представлява сбора от всички фискални бонове.

Като предимство на тази технология може да се отбележи високата степен на защита. Недостатъците са два:

 1. Междинните бонове са фискални и се печатат в брой. Ако клиентът извърши плащане с карта, то това няма да бъде отразено във фискалната памет на системата;
 2. Тъй като фискалните бонове са отпечатани и сумата е влязла в паметта на принтера, добавянето на отстъпка няма да намали касовата наличност.

Полезни връзки

Лични инструменти