Потребители и права на достъп

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro позволява да се определят права и ниво за достъп за всеки потребител в системата. В програмата се съдържат 4 категории на потребители, които по подразбиране имат определени права за достъп. В зависимост от своята роля в организацията и позицията в йерархията, служителите се разделят и класифицират. Допълнително могат да се направят прецизни права на достъп, които да въведат още ограничения.

Съдържание

Собственик

Потребител с неограничени права и достъп до всички функции на програмата. Обикновено това са хората, които реално ръководят бизнеса. Те определят и другите нива на работа на потребителите. Първият потребител винаги е с ниво „Собственик“. След него могат да се дефинират по-ниските права на потребителите.
Добра практика е сервизните специалисти да създават свой профил като собственик в системата за да могат да възстановяват права или други настройки. Това е най-ефективната система против забравена парола.
Ако един собственик заключи своите права на достъп, и няма втори собственик, тогава системата се заключва тежко до намесата на сервизен специалист.

Администратор

Администраторите не могат да създават и редактират потребители с ниво на достъп собственик. Често това са най-доверените хора, които оперативно решават задачите в обектите, имат големи правомощия, но няма цялостно виждане на процесите. Част от справките са недостъпни до това ниво. Особено по-специфичните справки за приходи, печалба и контрол на цялостната дейност.

Управител

Потребител с ниво "Управител" не може да създава и редактира потребители с ниво на достъп собственик и администратор. За него са скрити сервизни менюта като Права на достъп, Преизчисляване на цени и количества, Дневник на приложението, Справки на собственика, Лицензиране. Има достъп само до основните и визуалните настройки на програмата. Това са хората, които управляват продавачите, следят наличностите в обекта, вършат организационната работа, но в никакъв случай не се занимават с мениджмънт. Техните справки се изчерпват до текущите задачи в обекта и нямат общ поглед върху дейността.

Оператор

Този потребител не може да създава и редактира потребители с никакво друго ниво освен своето. За него са скрити сервизните менюта Права на достъп, Преизчисляване на цени и количества, Дневник на приложението, Справки на собственика, Лицензиране. Има достъп само до основните и визуалните настройки на програмата. Не може да издава документи от името на друг потребител. В ресторантски и търговски режим няма достъп до настройките. Това са всички сервитьори, касиери, продавачи и друг персонал в ресторанта, кафето или магазина.

Права на достъп

Освен базовите права на нива на потребителите, в програмата могат да се задават допълнителни права на достъп, които са индивидуални за всеки потребител. Въпреки това е по-добре да се задават основните роли в организацията и след това да се донастроят правата за достъп, отколкото всички да имат най-високото ниво и да се ограничават допълнително.
При определени продукти (ресторантски режим или търговски обект) съществуват няколко функции, които неявно зависят от нивото на персонала. Например администраторите виждат всички поръчки на сервитьорите без значение от другите настройки.

Препоръки за работа

Изключително важно е ролите и правата на достъп да се дефинират и управляват правилно. Често сервитьорите работят като собственици или администратори, касиерите имат достъп до всички функции на програмата, всеки служител „бърка“ из функциите на програмата и контролът е занижен. Това е неправилно и води до лоша отчетност, неправилно управление и финансови съответни загуби.

Полезни връзки

Лични инструменти