Потребителски справки

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro има механизъм за добавяне на справки по заявка от клиенти. Тези справки се добавят като самостоятелни файлове и се появяват в основното меню на програмата в прозорец Потребителски справки. Използват вътрешното ядро на системата и с нищо не се различават от вградените справки.

Съдържание

Преимущества

Преимуществата на потребителските справки са тяхната независимост от основния пакет справки. Потребителските справки могат да се изграждат по индивидуални изисквания на клиентите и да обхващат случаи, които не са предвидени в основния продукт, но трябват за точно определена дейност.

Други особености

В повечето от случаите потребителските справки се създават от Microinvest и регионалните партньори срещу допълнително заплащане. Пълна документация за създаване на потребителски справки е публикувана на основния сайт на Microinvest.

Файлове

Външните справки се съдържат в 2 вида файлове:

  • Файлове с разширения MUR. Тези файлове съдържат криптирани справки и тяхното съдържание и функции не могат да се редактират от потребителите. MUR е съкращение от Microinvest User Report.
  • Файлове с разширение XML. Файловете са създадени чрез XML стандарт и могат да се отворят и променят в известни граници от потребителите.

Файловете са разположени в папка UserReports, която се намира в работната папка на програмния продукт.

Вградени потребителски справки

При своята първоначална инсталация Microinvest Склад Pro съдържа богат набор от потребителски справки, които са част от основната система и се разпространяват безплатно с актуалната версия на продукта. Вградените справки са разделени на потребителски справки и справки на собственика. По своята същност това са отделни файлове, които са добавени в програмата.

Деинсталация

При добавяне на потребителски справки, съответните файлове са допълнителни за програмния продукт и при деинсталация няма да бъдат изтрити. По този начин, ако е необходима пълна деинсталация на програмата, то файловете със справки, които са добавени в последствие трябва да бъдат изтрити ръчно от папката.

Полезни връзки

Лични инструменти