Практическо ускоряване на системата

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Съществуват няколко препоръки, които гарантирано увеличават скоростта на работа на продуктите на Microinvest. Огромният опит при внедряване на системи може да се използва като средство за оптимизация на бързодействието. С цел подобряване на производителността на системата, в настоящия материал са указани чисто практически способи, които са подредени по приоритет със съвсем кратки пояснения и напътствия.
Правило е че търговските системи трябва да работят бързо и ефективно. Скоростта на работа е фактор, който до голяма степен определя приложението и резултатите на търговската система. Акцентът върху бърза и удобна система позволява на клиентите да работят комфортно и да постигат по-добри резултати. Едновременно с това се наблюдава съществуването на много системи, които не са оптимални и затрудняват работата на операторите. Затова изпълнението на указаните стъпки ще доведе до удовлетвореност на клиентите и максимално използване на възможностите на програмните продукти.

Съдържание

Оптимизация на различни аспекти

Подобряване на скоростта на работа на една търговска система можа да се постигне с различни способи. Важно е да се разгледат всички аспекти на системата и да се направят подобрения във всеки един структурен елемент. Като най-важни, подредени по приоритет са звената:

 1. Оптимизация на централния SQL сървър;
 2. Оптимизация на отделните работни места на операторите;
 3. Въвеждане на подобрена технология на работа;
 4. Увеличаване на бързодействието на апаратната част, мрежата и съпътстващите елементи.

Всяко едно от тези звена е определящо, но приоритета на оптимизацията трябва да се изпълнява в указания ред. Така резултатите са най-добри.

Бърз централен сървър

Основното ускоряване на системата може да се постигне чрез осигуряване на бърз централен сървър. От него зависи в голяма степен цялото представяне на системата и затова специално внимание трябва да се обърне именно на тази система. Стъпките, които трябва да се направят са:

 1. Преминаване от Access или MySQL към MS SQL сървър. Производителността на MS SQL сървъра е най-висока и смяната на вида на базата данни дава много голямо ускоряване на системата. Дори и спрямо MySQL се наблюдава отлична оптимизация на бързодействието;
 2. Използване на пълна версия на MS SQL сървъра. При големи натоварвания разликата в скоростта на Express и пълната версия на SQL сървъра е повече от 8 пъти, което е ускоряване в рамките на 800% и трябва задължително да се използва в практиката;
 3. Добавяне на RAM към компютъра. Увеличаване на паметта от 2 на 4 GB дава сериозна разлика в бързодействието на централния SQL сървър, особено при активни продажби. Наличието на достатъчно RAM позволява на SQL сървъра да обработва данните без постоянно да чете от твърдия диск;
 4. При големи бази е препоръчително да се използва RAID масив от дискове. Доказано е, че RAID масивите силно ускоряват работата на SQL сървъра при големи обеми от данни. По този начин не се чувства забавяне при непрекъснато използване на базата за съхраняване на операции и създаване на справки.

Изпълнението на четирите стъпки може многократно да ускори работата на SQL сървъра и от там да доведе до драстично спадане на времето за операции и справки. Тук е важно да се отбележи, че част от посочените оптимизации изискват инвестиция в апаратни и програмни средства. Въпреки това е препоръчително да се изпълнят точно тези стъпки при оптимизация на системата.
Наблюдават се клиенти, които работят в MySQL и страдат от бавни справки. Преминаването към пълната версия на MS SQL напълно решава този проблем, дори при компютри с много RAM памет!
При избора на компютър, който ще обработва базата от данни е важно да се заложи на двуядрени процесори и по възможност на двупроцесорни системи. Това има голяма значение за бързодействието.

Оптимизирано работно място на оператора

Работните места на операторите се поддават на оптимизиране чрез:

 1. Увеличаване на RAM паметта. Съществуват ситуации, при които добавянето на RAM рязко подобрява времето за запис на операциите и създаване на документите. Последните години цената на RAM паметта е нищожна спрямо предимствата, които тя предлага;
 2. Пълно елиминиране на софтуера, който работи на фонов режим. Деинсталирането на средства против Adware, на графични среди и други програми, които не се използват постоянно може да даде неочаквано подобрение на производителността. Освен директния ефект от елиминирането на постоянна действаща и напълно ненужна програма, елиминирането на тези разширения ще дадат допълнителна свободна памет за основните продукти. В тази графа попадат и антивирусните програми, особено когато няма постоянна потребност от техните услуги, например ако компютърът не е свързан към Internet;
 3. Изчистване на дисковете и временните папки. Също така подобрение дава преместването на временната папка на друг диск. Ако основният диск е C:\ и там работят програмните продукти, преместването на временната папка на друг физически диск, например D:\ ще даде ускоряване на работата на програмите;

Посочените стъпки дават моментален резултат и трябва да се прилагат винаги когато има сигнал от клиентите, че скоростта на работа е недостатъчна.

Подобряване на технологията на работа

Технологията на работа на цялата система е важна за оптимизация на скоростта. Примери за изменение в технологията на работа е използването на партиди, автоматичното производство в реално време и съществуването на много номенклатури, които не се използват. Затова препоръките са:

 1. Изчистване на всички ненужни номенклатури. По възможност тяхното физическо изтриване, ако е невъзможно ненужните се превключват в режим „Не се използва“;
 2. Особено значение за скоростта на работа имат обектите. Намаляването на обектите подобрява бързодействието на системата;
 3. Работата с автоматично производство изисква изпълнението на много операции при всяка една продажба. Ако не е критично за работата на обекта, автоматичното производство е желателно да се превключи на глобално производство. Механизмите на работа при двата режима са описани в настоящата База знания;
 4. Периодично групиране или изтриване на период. Изпълнението на тези две операции съкращава размера на базата от данни, ускорява работата и е описано в Базата от знания;
 5. Извеждане на определени функции на менюто. Извеждане на стоки на основния екран, примерите за това са много, например добавянето на бутон за бърз избор на найлонова торбичка на основния екран може да съкрати времето на работа на операторите.

Технологията на работа се променя сложно, но води до подобряване на резултатите и си заслужава да се опита.

Бързодействие на хардуера

Хардуерът е определящ за работата на цялата система. Понякога бавен принтер може да унищожи цялото предимство, което търговската система предлага. Дори и при светкавично бързи продажби, ако документите се разпечатват бавно, тогава клиентите изчакват и пропускателната способност намалява. Изборът на подходящ хардуер е важно за бързодействието. Основните места, където има възможност за оптимизация са:

 1. Бързи баркод скенери. Многократните опити за прочитане на определен код намаляват времето на работа на касиерите. Използването на по-съвременни и качествени скенери подобрява този процес;
 2. Принтерите в системата. Например един бавен матричен принтер може напълно да унищожи скоростта за въвеждане и обработка на данните. Докато клиентите изчакват разпечатката на документа времето е загубено и конкурентно предимство липсва. Същото важи ако има бавен фискален принтер или друго проблематично устройство;
 3. Друг хардуер за връзка по мрежата, достъп до Internet или споделяне на ресурсите. Ако има фантастично бърз SQL сървър и бавна мрежа, всички работни места се бавят и се елиминира възможността за моментален трансфер на операции справки.

Във връзка с направените коментари е важен подбора на периферните устройства като баркод скенери, фискални и кухненски принтери, мрежови суичове и хъбове и ADSL модеми.

Други способи за ускоряване

Освен описаните основни методи за ускоряване на системата е възможно да се използват и други механизми от компетентността на системните администратори. За най-обща представа без детайли, отлични резултати за оптимизиране на скоростта на работа на системите в големите супермаркети се използват следните средства:

 1. Разделяне на структурата на базата на отделни файлове на ниво SQL сървър. При това различните файлове се разполагат на отделни дискове и дисковете работят едновременно за постигане на по-голямо бързодействие. Самата програма не „усеща“ разлика в поведението на SQL сървъра;
 2. Добавяне на допълнителни индекси в базата от данни за оптимизация на определени операции и справки. Наличието на допълнителни индекси, които оптимизират операциите е индивидуална настройка на сървъра и се прави само от специалист.
 3. Периодично реиндексиране на данните и почистване на log файловете. Тези операции подобряват производителността на SQL сървъра и на цялата система като цяло.

Посочените действия се изпълняват чрез средствата за SQL сървърите и са по силите само на обучен персонал. От друга страна те имат огромен ефект за ускоряване на параметрите на системата иса задължителни при супермаркети в 4 и повече касови работни места.

Изводи

Бързодействието на системата е набор от много фактори. Описаните тук технологии и стъпки за оптимизация не са сложни и могат да се изпълнят от всеки специалист. Microinvest препоръчва постоянно изпълнение на настоящите препоръки и извличане на максимума от програмите.
При огромни супермаркети с около 12 000 000 операции, след изпълнение на целия набор от указани действия се наблюдава бързодействие като в микро магазин с едно единствено мощно работно място. Справки, отчети, операции и настройки работят без никакво забавяне, дори при милиони документи.

Полезни връзки

Лични инструменти