Предимството на POS управлението

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest позволяват използване и работа на устройствата чрез POS протокол. В този режим съществуват няколко много интересни предимства, които POS протокола позволява в сравнение със стандартната работа през драйвер. Част от тези предимства са съществени при работа и дават много голямо предимство на потребителите.

Съдържание

Какво представлява POS протокола?

POS протоколът е стандартния език за комуникация между компютър и периферно устройство. Първоначално разработен като език за управление на матрични принтери, постепенно POS протоколът обхваща термо принтерите, клиентските дисплей и много други периферни устройства.
Интересно е да се отбележи, че POS протоколът стои в основата на драйверите на устройствата, дори когато се работи през драйвер, командите се „превеждат“ в POS протокол и точно така се изпращат към устройството.

Директно управление на устройствата

Основните два принципа на управление на периферните устройства са:

 1. Управление чрез драйвер. В този случай се инсталира индивидуален драйвер на устройството. Програмата комуникира с драйвера, а самия драйвер превежда командите на разбираем от устройството език. Предимството на този механизъм на работа е неговата простота – драйверът е своеобразен преводач, който предава информацията от програмата към устройството. Недостатък на посочения принцип на работа е това, че в драйвера са въведени само стандартни команди и той не може да изпълни нищо строго индивидуално;
 2. Директно управление по протокол. В този случай програмата работи с периферното устройство директно, без никакъв посредник, без преводач на информацията и без ограниченията, налагани от драйвера. Така могат да се използват максималните функции на устройството, което дава възможност на специалистите да създадат красиви документи и да използват мощни допълнителни възможности.

След анализ на възможностите за работа с различни устройства, специалистите на Microinvest съветват да се използва директното управление на принтерите. Възможностите са по-добри, проблемите по-малко.

Възможности при директно управление

Директното управление на принтерите се различава единствено в частта за активиране на специални функции на принтера. Стандартните операции, като например печат на текст могат да се изпълняват без разлика както през драйвер и така и като директно управление на устройството. Разликата е в специалните функции, като:

 • Активиране на нож;
 • Прозвъняване на сигнал;
 • Печат на графично лого;
 • Движение на хартията напред и назад;
 • Печат на баркод;
 • Използване на вградени в принтера шрифтове.

Всички тези функции присъстват в повечето от принтерите, но драйверът не позволява тяхното произволно използване, самият драйвер определя какво и кога да се активира. Контрол от страна на потребителите няма. От друга страна, при директно управление не се използва драйвер и всяка една от тези функции може да се активира по желание на потребителите.

POS протокол и ESC/POS

Директното управление е равносилно на пряко предаване на команди от компютъра към принтера. В този случай има два основни вида информация, която се предава:

 1. Стандартен текст, който се печати от принтера;
 2. Специални команди, които описват определени действия на принтера.

При стандартния текст няма никакви особености – принтерът печати това, което операторът е изпратил. При специалните команди има следната особеност – те се описват като текст, съществува скрипт за тяхното описание, но вместо да ги отпечата, принтерът ги изпълнява. За пример ще посочим следната команда във вид на текст и скрипт заедно: Нормален текст<ESC>E<CHR01>Удебелен текст<ESC>E<CHR00>Отново нормален текст Ако тази команда се въведе в шаблон на принтер с директно управление (например в позиция Header 1 или Footer 5), той би отпечатал следното:

 • Нормален текст Удебелен текст Отново нормален текст

Междинния текст <ESC>E<CHR01> се транслира като ESC/POS команда, която се изпълнява от принтера и го кара да премине в режим на удебелен печат. Така всъщност POS протокола е набор от ESC/POS команди, предавани заедно с основния текст.
Наборът от ESC/POS команди е описан в документацията на принтера, като цяло съществуват множество команди, които се изпълняват на всички принтери, но съществуват команди, които са строго индивидуални. В своето начало този стандарт е разработен от компанията Epson, но постепенно всички производители използват такъв набор от команди и функции. Затова в голямата си част документацията по отношение на ESC/POS командите се препокрива. Разликите са индивидуални и обикновено се отнасят до най-специфичните команди.

Най-популярните ESC/POS команди

Microinvest се старае най-популярните команди да са част от скриптовата система, предлагана в Microinvest Склад Pro Light. Въпреки това ще опишем други команди, които са полезни за потребителите:

 • <ESC>E<CHR01> - Активира удебелен шрифт;
 • <ESC>E<CHR00> - Деактивира удебелен шрифт;
 • <ESC>G<CHR01> - Активира полу-черен шрифт;
 • <ESC>G<CHR00> - Деактивира полу-черен шрифт;
 • <CHR07> - Активира звуков сигнал на принтера;
 • <ESC>M<CHR00> - Активира шрифт А;
 • <ESC>M<CHR01> - Активира шрифт В;
 • <ESC>M<CHR02> - Активира шрифт С;
 • <GS>B<CHR01> - Инверсен печат;
 • <GS>B<CHR00> - Изключва инверсния печат;
 • <ESC>W<CHR01> - Активира двоен размер на буквите;
 • <ESC>W<CHR00> - Деактивира двоен размер на буквите;
 • <GS>V<CHR00> - Отрязване на хартия, вариант 1;
 • <ESC>m - Отрязване на хартия, вариант 2;
 • <ESC>i - Отрязване на хартия, вариант 3.

Съществуват и много други команди, които представляват интерес за потребителите, но обикновено те са описани в документацията, която съпровожда принтера.

Ръководство за POS команди

Практически всеки принтер е доставян с ръководство за POS команди. Именно чрез това ръководство потребителите могат да разберат какви команди изпълнява принтера, какви функции има вградени в него и какво е неговото поведение. Ръководството може да бъде получено и по експериментален принцип – повечето от принтерите са взаимнозаменяеми, затова команда от един принтер е напълно съвместима и изпълнима при произволен друг принтер. Това позволява широка гъвкавост при проверка на командите и черпене на информация от различни източници.

Скриптова система

Като разширение на ESC/POS командите се явява скриптовата система, която е вградена в Microinvest Склад Pro Light. Тя позволява определени команди да бъдат предефинирани и използвани наготово. По този начин командата за отрязване на хартия е <Cutter>, а самият продукт транслира тази команда в разбираема за принтера според ESC/POS стандарта. Пълно описание на наличните скриптове и публикувано на сайта на Microinvest в партньорските раздели. Документацията е открита и позволява доста гъвкави методи за използване на възможностите на принтера.

Режим на съвместимост

Често възникват въпроси за добавянето на принтери, които не са описани в програмния продукт. В този случай има проста и безотказна технология за работа с непознати принтери. Тя се състои в световно признатия стандарт ESC/POS и се нарича „режим на съвместимост с Epson”. Идеологията на този режим е следната:

 1. Неизвестен китайски производител създава нов принтер;
 2. Този принтер е непознат на обществеността и затова никой не иска да го добави в своя софтуер;
 3. Производителят вгражда възможност за работа чрез ESC/POS протокол и нарича това „Epson съвместим“ режим;
 4. Софтуерните компании работят с принтера в този режим, те дори не разбират, че принтерът не е стандартен Epson, той изпълнява всички подавани към него команди.

Така превключването на принтера в Epson съвместим режим дава възможност за много силна интеграция с непознати принтери. Достатъчно е принтерът да е в този режим и всички команди стават стандартни, също така в Microinvest Склад Pro Light се избира Generic Epson, което гарантира безпроблемни комуникации между устройствата чрез езика на Epson.

Заключение

Използването на директно управление на принтера има още едно сериозно предимство – принтерът работи на максималната скорост, която е предвидена от производителя. Всички команди се предават директно, самият принтер ги обработва и изпълнява в оптимален за него режим. По този начин принтерите показват най-добрите си функционални характеристики и избягват ограниченията, наложени от драйвера.
Microinvest винаги препоръчва директното управление на принтерите, а не използването на драйвер за печат.

Полезни връзки

Лични инструменти