Преоценка

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В практиката съществуват много случаи, когато е необходима промяна на цените. В продуктите на Microinvest има мощни алгоритми за управление на стоките и смяна на техните цени. Една от възможностите, които се предлагат от програмата е преоценката на стоките. Това е функция за автоматична промяна на цените при определени от потребителя условия.

Съдържание

Видове преоценки в зависимост от тяхното действие

Използването на смяна на цени има различни приложения в търговската практика, затова Microinvest Склад Pro предлага два основни вида преоценки:

 • Преоценка на стоките в наличност;
 • Преоценка на избраните стоки в операцията.

Въпреки, че по своята същност това са подобни операции, тяхното действие е много различно и води до различни резултати. Подробното описание обяснява използването на тези функции в реалната практика. И двата вида преоценка се изпълняват през един и същи прозорец, с едни и същи параметри, като разликата е само в състоянието на една опция.

Преоценка на наличности

Преоценката на наличностите е функция, която се прилага върху съществуващите количества на стоките в склада. Нейното действие обхваща наличните стоки, като промяната е глобална и с моментално действие. След изпълнението на тази преоценка, указаните стоки незабавно приемат новите стойности на цените според зададените от оператора параметри.
Преоценка на наличностите се изпълнява когато прозорецът „Преоценка“ се активира без да има попълнена операция на екрана (не е активен прозорец Доставка, Продажба или друг подобен). В този случай опцията „Преоценката се извършва върху наличностите в склада“ е активна и не може да се промени.

Преоценка на операция

Преоценката на операция е локална функция, която се отразява само върху попълнените стойности в таблицата с операциите. Нейното действие може да се опише със следния пример:

 1. Отваря се операция Доставка;
 2. Попълват се всички стойности на доставката, например количества и доставни цени;
 3. Изпълнява се преоценка на операцията и се задава Продажна цена = Доставна цена увеличена с 20%. Това променя стойностите в таблицата, но операцията още не е съхранена и преоценката няма действие;
 4. Съхранява се операцията и новите цени се прилагат в реалната база от данни.

По този начин преоценката на операция е мощно средство за управление на цените именно в активната в момента операция. В този случай опцията „Преоценката се извършва върху наличностите в склада“ не е активна защото действието не е върху стоките в склада, а върху въведената операция в прозореца отдолу.

Математически операции

Преоценката е базирана върху математически операции. Тя позволява цените да се:

 • Увеличат със стойност;
 • Намалят със стойност;
 • Умножат с множител;
 • Разделят на определен делител;
 • Увеличат със зададен процент;
 • Намалят със зададен процент.

Стандартните математически операции осигуряват целия набор от средства, необходими за обработката на цените. Microinvest Склад Pro позволява последователно прилагане на няколко преоценки за максимално точно постигане на желания ефект.

Филтри

Преоценката може да обхване една или много стоки. Затова в прозореца са изградени филтри за подбор на стоките. Именно тези филтри дават възможност за диференциране на операциите по групи, по стоки или други параметри. Използването на филтрите трябва да е много внимателно за да не се променят погрешно цени на стоки, които случайно попадат в избраната категория.

Преоценка и привлекателни цени

Съществуват психологически привлекателни цени. Тяхното управление също се извършва чрез модула за преоценка на стоките, като за това е отделена специална статия, озаглавена „Психологически привлекателни цени“.

Препоръки

Работата с преоценките трябва да бъде много внимателна, тъй като може да повлияе на огромен брой стоки и цени. Преди да се изпълни преоценка е желателно се направи архив на данните, защото преоценката е операция без възможност за редакция и без възможност за анулиране.
Специално внимание трябва да се обърне и на контрола на тази операция. Понякога една преоценка може да промени цените на 1000 стоки, като част от тях да са особени от чисто търговска или психологическа гледна точка.

Полезни връзки

Лични инструменти