Пречек

от Wiki

Версия от 08:05, 3 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Модерните ресторанти използват множество различни принтери и имат сравнително богат набор от документи към клиентите. Една от най-основните възможности е издаването на предварителен чек (пречек) за плащане към клиента, който служи да проверка на цялостната консумация в ресторанта и съдържа сумата на всички поръчки и отстъпки. Чрез пречека клиентът сам определя вида на плащането и оставя съответната сума.

Съдържание

Последователност на работа в ресторанта

Пречекът се явява основна част от възможностите на съвременните програмни продукти и културата за обслужване в ресторантите. Като цяло последователността на работа на сервитьорите е следната:

  1. Вземане на нова поръчка от клиент;
  2. Печат на чек за бар, кухня или друг вътрешен отдел на ресторанта. В зависимост от настройките може да бъде отпечатан индивидуален чек със съдържанието на поръчката за клиента;
  3. Допълване на поръчката чрез повтаряне на стъпки 1 и 2 докато клиентите желаят и добавят нови блюда и напитки;
  4. Закриване на активната сметка и разпечатване на предварителен чек за плащане (пречек) в момента, в който клиентите желаят да платят своята сметка. Поръчката преминава в режим „Пречек“ и не може повече да бъде променяна или допълвана;
  5. Плащане на сметката по пречека чрез мениджъра на документите, разпечатване на фискален чек и пълно закриване на сметката.

Посочената процедура е универсална, нейната последователност е въпрос на организация в конкретния ресторант. Обикновено при стъпка 4 и 5 се предлагат и допълнителни действия, например попълване на анкета или предложения за карти с отстъпка.

Настройка на пречека

За да се работи в режим с пречекове трябва да са установени две настройки в системата:

  • Фискални междинни бонове – Изключена;
  • Работа с Пречек – Включена.

Самата форма, вида и съдържание на пречека се определят чрез скриптовата система на Microinvest Склад Pro Light. Те могат да се аранжират в зависимост от желанието на клиента и по индивидуален проект. Стандартно приетата форма съдържа почти всички реквизити на фискалния бон и е добре позната на клиентите.

Блокировка на продажбата след издаване на пречек

Преминаването от режим поръчки към режим на плащане автоматично блокира последващо добавяне на произволно блюдо или напитка към поръчката. Поръчката изчезва от основния екран и се появява в мениджъра на документите като активен пречек. Това е направено за да се избегне варианта, при който определена поръчка може да бъде оформена като пречек, да има сума за плащане, и едновременно с това клиентът да добави още блюда, които не са включени в крайната сума за плащане.

Плащане на сума по издаден пречек

Плащането на пречека се извършва чрез мениджъра на документите. В определен момент могат да съществуват няколко едновременни пречека, особено в по-големи ресторанти с много маси и активни поръчки. В този случай клиентите плащат по различно време и има списък с чакащите пречекове. Сервитьорите посочват съответния документ към избраната маса и нейния пречек се плаща. В момента на плащане се издава подходящия фискален документ, самия пречек се смята за закрит и изчезва от Мениджъра на документите.

Мениджър на документите и пречек

Мениджърът на документите представлява междинно звено за поръчките. След като една поръчка се приключи и премине в режим „Пречек“, тогава в Мениджъра на документите се появява нова позиция с клиент, маса, сума и оператор. При плащане на пречека, той изчезва от Мениджъра на документите. По този начин само активните пречекове остават в Мениджър на документите и изборът на сервитьорите е изключително лесен. Например при 50 активни поръчки в залата на ресторанта в Мениджър на документите може да има само 2-3 маси със заявка за плащане и съответно издадени пречекове. При плащане на някой от тях, той изчезва и остават само 2 активни пречека в списъка.

Други особености

Въпреки своята популярност технологията „Пречек“ има много недостатъци. Като недостатъци могат да се определят:

  1. Клиентите не виждат междинното състояние на своите поръчки докато не заявят пречек за плащане на сметката;
  2. При голяма група от посетители на една маса е възможно натрупване на много поръчки върху един документ и съответно сервитьорите могат да добавят несъществуващи блюда към сметката на клиента без той да забележи;
  3. При издаване на пречек сервитьорите могат да го оставят в този режим без финално плащане. Така днешния оборот се пренася за следващ ден и сервитьорите се отчетат със закъснение.

Балансът между различните технологии и настройки трябва да се съблюдава при конкретните изисквания на индивидуалния клиент и общоприетите правила за обслужване в ресторанта. В този случай опитът при внедряване на системи има по-голямо значение от компютърния професионализъм.

Полезни връзки

Лични инструменти