Привличане на клиенти и прилагане на отстъпки

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Добрите бизнес практики включват използването на разнообразни методи за отстъпки и привличане на клиенти. От своя страна продуктите на Microinvest предлагат много интересни способи за максимално добро обслужване на клиентите и създаване на солидна група от лоялни купувачи. Всичко това води до подобряване на финансовите резултати и създава по-добра възможност за увеличаване на печалбата. Въвеждането на такива системи е просто и не изисква особени настройки, тежки способи за работа или инвестиция в скъп хардуер.

Съдържание

Богата гама от отстъпки и бонусни системи

В търговската практика се използват няколко популярни способа за отстъпки, като:

 • Клиентски карти за постоянни клиенти;
 • Отстъпка при определена сума на текущата операция;
 • Промоционални стоки и пакети от стоки.

Този вид отстъпки задържат клиентите, но много слабо влияят върху желанието на клиента да доведе друг клиент или да използва система за групова покупка на висока стойност. Затова в следващите няколко параграфа са разгледани нови възможности за управление на клиентите и разширяване на тяхното обслужване.

Система за еднократни бонуси на анонимни клиенти

Много често в един магазин, ресторант или кафе идва клиент, който се спира и попада случайно или просто се отбива извън ежедневните си планове. Този клиент е важен заради това, че той може да бъде привлечен за постоянен клиент и да разшири кръга от постоянни посетители. Едновременно с това този клиент е случаен и не винаги си струва инвестицията от магнитна клиентска карта, защото има вероятност никога повече да не посети нашия търговски обект.
Решението в този случай е отпечатването на безплатна подаръчна карта във вид на добавка към стандартния чек за разплащане. Това е така наречената „Карта за индивидуална отстъпка“. Стойността на такава карта е в порядъка на 0.0023 EUR, но дава възможност на клиента да я съхрани и да ни посети отново. Самата карта дава на клиента определен процент отстъпка и той се чувства горд да я използва. От друга страна, ако този клиент не се върне при нас, целият разход за издаването на тази еднократна карта за отстъпка е нищожен и не изисква никаква инвестиция.
Настоящата схема е много ефективна в близост до хотели или други бизнес сгради, там където има поток от преминаващи потенциални клиенти, без установени принципи на движение и график. Същото важи при курорти, в оживени места с много заведения и конкурентни магазини. Ако в един курорт, около стадион, близо до концертна зала или друго аналогично място се въведе системата за еднократни отстъпки, то клиентите биха се връщали по-често (притежават талон за отстъпка и това ги привлича), отколкото ако не се използва такава технология.
Технологията се основава върху ценови правила, като за всеки отпечатан чек се създава партньор (или група партньори), които имат определен % отстъпка от операцията.

Отстъпка за „следваща покупка“

Технологията за „следваща покупка“ е проста и приканва клиентите да се върнат в нашия търговски обект:

 1. На всеки клиент, при всяко покупка, в края на фискалния чек се печати индивидуална карта за отстъпка. Технологията е подобна на еднократните бонуси;
 2. При следваща покупка клиентът предоставя отпечатания чек от предишната покупка и в зависимост от други условия получава отстъпка. Пример за това е следната технология:
  • При следваща покупка в рамките на 15 дни;
  • При покупка на стойност над 10 EUR;
  • Получавате 15% отстъпка.

Тази система позволява да има много лоялни клиенти, дори без да се инвестира в клиентски карти. Едновременно с това задаването на минимални условия при втората операция позволява да се дефинира много точно търговския интерес на организацията. Това подтиква клиентите да се връщат отново и да изпълняват правилата за следваща покупка. Тук също няма инвестиция в скъпо струващи карти, всичко се реализира чрез запазване на чека от предишната операция.
Точно както при предишния случай, отстъпката се управлява чрез ценови правила и дефинирането на един или няколко партньора със съответен код. Системата е много ефективна против пряк конкурент наблизо, защото тя подтиква клиентите да се връщат в нашия търговски обект за да реализират отстъпката от предишната операция.

Информационни бонове за промоции

При продажба и отпечатване на документ за клиенти, продуктите на Microinvest позволяват да се отпечатва разширена информация. Това е отличен начин за привличане на клиентите и публикуване на рекламни послания. Например при продажба може да се постави текст от вида:

 • При покупка над 100 EUR и използване на клиентска карта всеки посетител може да получи отстъпка в вид на % процента;
 • Ако имате повече от 10 покупки на месец, Вие ставате наш златен клиент;
 • Вземете клиентска карта и натрупвайте електронни точки, които след това можете да превърнете в реални продукти във веригата от магазини.

Използването на тази информация е много силен метод за информиране, принципно фискалните чекове се разглеждат детайлно от клиентите за да се анализира стойността на покупката и цените на стоките вътре. Точно поради това рекламното послание може да е много силно и таргетирано към съответната група потребители.

Други

Предложените тук схеми са основа за бъдещо развитие на системата за търговски отстъпки. Голямото предимство на продуктите на Microinvest е постигането на този резултат с практически нулеви инвестиции (единствено се дефинира електронен вид на клиентския чек). Резултатите са моментални и не изискват никакви усилия за тяхното изграждане. Всичко е на базата на създадената технология на работа, въвеждането на съответни ценови правила и много желание от страна на мениджърите на обекта.

Полезни връзки

Лични инструменти