Приключване на месец

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest работят без да е необходимо приключване на период и отваряне на нов период. Съвременната технология за запис и обработка на данните позволяват работа без „накъсване” на операциите или друг вид разделяне на данните по периоди.

Съдържание

Месечни отчети

Технологията за създаване на справки позволява генериране на месечни отчети. За да бъде направена справка, която да обхваща период от един месец, то във филтъра на справките се задава начална и крайна дата в рамките на месеца. По този начин самия филтър определя периода и от там данните обхващат съответния месец. Съставена по този начин, справката е аналогична на месечен отчет по търсените параметри.

Годишни отчети

Принципно годишните отчети могат да се направят по същата технология, както и месечните отчети. При избор на начална дата 1 януари, до 31 декември, програмата създава годишен отчет по търсените параметри. Технологията е гъвкава и позволява създаване на годишен отчет за календарна година, при което е възможно да се зададе период примерно от 15 май на предходна година до 14 май в текущата година.

Периодични отчети

Периодичните отчети се подчиняват на аналогични правила. Чрез задаване на начална и крайна дата става възможно съставянето на произволни периодични отчети. Управлението на филтрите трябва да задава търсения период и справката ще извлича точно тези данни.

Предимства

Липсата на предварително зададени периоди е огромно предимство за потребителите, защото критериите могат да се променят динамично, при което дълбочината и разрезите на справките не са ограничени от приключвателни операции. Възможността за филтър от дата до дата разрешава анализ на информацията в произволен времеви диапазон и се определя единствено от потребностите на мениджмънта.

Полезни връзки

Лични инструменти