Примерна база

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

При инсталация на продуктите от фирменото CD съществува възможност за пълна инсталация на продуктите, при която се инсталира и демонстрационна база от данни.

Съдържание

Стъпки на инсталацията

Продуктите на Microinvest могат да се инсталират по отделно или чрез Автоматичен инсталатор. Примерна база от данни се създава единствено когато се използва Автоматичния инсталатор и не се променят папките, където ще се инсталират програмите. Microinvest препоръчва на всички потребители да използват Автоматичния инсталатор за да може системата да се инсталира и конфигурира оптимално. Промяната на параметрите е позволена, но автоматично изключва инсталиране на примерните бази, защото програмата предпазва евентуални данни от случайно изтриване.

Изисквания за демонстрационна база

При инсталация на примерните бази се проверява дали върху компютъра няма създадена и отворена база от данни. Проверява се и за извършени настройки на продуктите в системата. Ако такава съществува не се копира примерната база за да не се повреди вече въведена информация. По този начин демонстрационна база може да се инсталира само когато инсталацията на продуктите е „прясна” и не е работено с тях.

Ако вече има инсталирана система

В случаите, когато е работено със системата, но потребителят иска да си постави примерна база от данни е необходимо да се направи следното:

 1. Изтрива се файлът с настройките App.config от конфигурационната папка на Microinvest Склад Pro;
 2. Изтрива се файлът с настройките LiteApp.config от конфигурационната папка на Microinvest Склад Pro Light;
 3. Изтрива се Microinvest.mdb от папката с базата от данни;
 4. Сваля от сайта и стартира следния файл: http://www.microinvest.net/pub/InstallSamples.exe.

Конфигурационните папки на продуктите са описани в Папки на продуктите.

Download на примерна база

За напреднали потребители Microinvest предлага примерна база, която може да бъде самостоятелно инсталирана към продуктите. За целта трябва да се изпълни следната последователност:

 1. Сваляне на демонстрационния пакет. Адресът е: http://www.microinvest.net/pub/InstallSamples.exe;
 2. Сваленият файл се отваря с помощта на WinRAR;
 3. Избира се съответната база от данни, на съответния език и се копира в определена папка;
 4. Файлът се преименува с разширение MDB и се отваря с продуктите.

Процедура за самостоятелна инсталация

За да се инсталират на нов компютър продуктите самостоятелно, без CD, но с примерна база от данни е необходимо да се изпълни следната последователност:

 1. Сваля се Microinvest Склад Pro от адрес: http://www.microinvest.net/pub/setup.exe. Продуктът се инсталира, но не се стартира!
 2. Сваля се Microinvest Склад Pro Light от адрес: http://www.microinvest.net/pub/setup_light.exe. Продуктът се инсталира, но не се стартира!
 3. Сваля се примерната база от данни от адрес: http://www.microinvest.net/pub/InstallSamples.exe и се стартира инсталацията. С това всички системи са настроени за работа в оптимален режим.

Полезни връзки

EN:sample database

Лични инструменти