Проблеми при печат към принтер

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

При реална работа с програмен продукт Microinvest Склад Pro съществуват ситуации, при които свързаните принтери не печатят или спират да печатят. Обикновено причината е промяна на настройките на принтерите в операционната система, без това да е отразено в самия програмен продукт.

Съдържание

Информация за настройките на принтерите

В Microinvest Склад Pro има вградена система за управление на принтерите, която е наречена „Диспечер на печата”. Този модул се намира в меню Редакция -> Администриране -> Диспечер на печата. С негова помощ се определят различните видове документи, количеството копия и на кой от принтерите в системата се изпраща съответния документ. Бутон „Класик” възстановява стандартно зададената схема, при която всички документи се изпращат с по едно копие към текущия зададения принтер по подразбиране в операционната система.

В прозорец „Диспечер на печата”, в първата колона са указани всички операции, за които се печатят документи, във втората колона - общото количество от документите, които се разпечатват на различните принтери, следващите колони – всички принтери в операционната система и количеството копия на документа, които ще се разпечатат на всеки един от тях.

Особености и правила за работа с „Диспечер на печата“

Когато в операционната система Windows се добавя нов принтер, съответно изменение трябва да се направи и в програмата. За всяко изменение на принтера в операционната система и при промяна на принтер по подразбиране е необходимо да се отвори «Диспечер на печата» и да се натисне бутон «Класик». Това ще пренастрои документите и копията на документите към новия принтер по подразбиране в Windows.

Друга особеност при печат на локален или мрежов принтер е появата на съобщение за системна грешка при генериране на един или няколко вида документи - загубена връзка с принтера. Проблеми от този вид се решават със средствата на самата операционна система или преинсталация на драйвера на принтера и проверка на връзката между компютъра и принтера.

Проблеми с мрежови принтери

При работа с мрежови tcp/ip принтери понякога възниква необработена грешка на ниво операционна система, която затваря програмния продукт. Това е актуално за процесори и операционни системи, които поддържат работа с NX/DX бит [1]. Този бит защитава операионната система от препълване на буфер, но ограничава комуникацията с външни продукти. За да се разреши тази комуникация е необходимо да се изпълни следната последователност:

  • Стартира се конзолата cmd с права на Администратор;
  • Изпълнява се командата
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff
  • След като се получи съобщение "Операцията е изпълнена успешно" или "The operation completed successfully" е необходимо да се рестартира компютъра.

Полезни връзки

Лични инструменти