Проблеми при регистриране на продуктите

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Регистрацията на програмните продукти е основен процес и често възникват трудности при изпълнение на съответните процедури. В кратък материал ще представим възможните трудности и причини за това.

Съдържание

Основни положения

Продуктите на Microinvest се регистрират чрез 25 значен код. Този код се състои от 5 групи по 5 цифри. Въпреки, че кодовете си приличат, вътрешно те се делят на следните видове:

  • Код за електронна регистрация. Той позволява използване на продукта с електронна лицензия;
  • Код за хардуерен лиценз. Този код активира съответен хардуерен ключ, като присъствието на ключа в компютъра е задължително;
  • Код за прехвърляне на лиценз. Този код позволява прехвърляне на лиценза от един компютър на друг;
  • Код за актуализация. Този код разрешава извършването на актуализация на продукта. В България това е платена услуга.

Кодът не работи, какво да правим?

При лицензиране, актуализация и пренасяне на лиценза, програмата всеки път пита за индивидуален за избраното действие код. Ако всичко е изпълнено правилно, програмния продукт изпълнява действието и процедурата може да се приеме за завършена.
Съществуват и ситуации, при които системата не приема въведения от оператора код. Тези ситуации ще бъдат разгледани детайлно в следващите точки.

Несъответствие на производствения номер на ключа със серийния

Такава ситуация се получава когато са объркани номерата на ключа и прилежащите към него серийни номера за регистрация на продуктите. Най-лесният начин за решаване на този проблем е отварянето на сайта http://register.microinvest.net въвеждането на номера на ключа и сверяване на прилежащия номер.
Ако тази последователност не е възможна е необходимо да се свържете със съответния представител за получаване на актуално копие на номерата към индивидуалния ключ. Не е възможно един ключ да работи с номера на друг ключ, заедно те формират уникална двойка (ключ с индивидуален регистрационен номер).

На компютъра присъстват повече от един ключ

Не е позволено поставянето на два или повече ключа едновременно. Резултатът от това действие е взаимното блокиране на ключовете и невъзможността за регистрация на продукта.
Като информация е важно да се знае, че един ключ може да съдържа няколко различни лиценза, за отделни продукти и тяхното използване за няколко работни места. Всеки продукт работи автономно и самостоятелно използва лиценза от апаратния ключ.
Също така е нежелателно замяната на един ключ с друг. Това изисква допълнително промяната на регистрационните номера защото старите номера са уникални и не подхождат на номерата към новия ключ.

Регистрационните номера са индивидуални за всеки продукт

Регистрационните номера, в съответствие с количеството на закупените продукти, се доставят в комплект с USB ключовете и са валидни за произволен компютър, като позволяват работа на няколко компютъра, но не едновременно. При форматиране на диск, подмяна на операционната система, промяна на конфигурацията и други действия номерата на ключа се запазват.
Тъй като регистрационните номера са индивидуални за всеки продукт, то един апаратен ключ може да е придружен от няколко отделни номера, всеки за отделен продукт. Не е възможно един продукт да приеме код, предназначен за друг продукт.

USB порта не работи

Една от основните проверки е дали USB портовете на компютъра работят. Ако има съмнение за изправността на порта, незабавно ключът трябва да се премести в гарантирано работещ USB порт. Ключовете трябва да светят постоянно, да не мигат или да изпълняват други странни действия.
Ключовете, които се предоставят от Microinvest работят без никакъв допълнителен драйвер. Веднъж поставени в USB порта, те бързо се откриват и влизат като част от операционната система. Не са необходими допълнителни действия от оператор. За увереност на потребителите може да се провери списъкът на устройствата в Windows, като нито едно устройство не трябва да стои в неопределен режим (жълт удивителен знак). Експериментално може да се извади ключа за малко, което ще доведе до неговото изчезване от списъка с устройства.

Неправилно попълнени данни

Изключително важно е данните да са попълнени правилно. Ако не е указан съответния тип на базата от данни е възможно системата да генерира невалиден код. Или кодът да е валиден, но да не съответства на изискването. Затова е важно правилното запълване на серийния и регистрационен код. Попълването на допълнителните полета също е важно в режим на регистрация на продукта.

Объркване на актуализация и регистрация

Кодовете за регистрация (лицензиране на продукта) се отличават от кодовете за актуализация на програмата. Затова системата няма да приеме първоначалния код за регистрация, ако в момента се изпълнява актуализация. Обратното също е валидно и въвеждането на кода трябва да е прецизно и съответстващо на изпълняваната процедура. Честа грешка са опитите за въвеждане на лицензионен код вместо код за актуализация. В този случай потребителят упорито въвежда кода, но системата моментално го отказва. Затова трябва връзка с Регионалния център за техническа поддръжка, който ще осигури съответен код за актуализация на продукта.
Кодовете за актуализация на продуктите се сменят динамично. Затова веднъж отворен на екрана, цялата процедура трябва да се изпълни изцяло, без да се затваря прозореца. В противен случая е възможно комплектът от сериен номер и регистрационен номер да се разместят, което ще доведе до неуспешна актуализация.

Неправилно въвеждане на цифра по невнимание

След въвеждане на кода и преди натискане на бутона за потвърждение е желателно да проверите цифрите още веднъж. В противен случая е вероятно да въведете неправилна цифра, което ще доведе до невалиден контролен резултат и отхвърляне на целия код. Като комбинация с по-горното условие е вероятно кодът да се промени и всички цифри да се разместят.

Други

Ако Вие сте проверили всяка една от гореописаните ситуации и все още няма резултат, в този случай е необходимо да се свържете с център за техническа поддръжка или с офис на Microinvest за изпълняване на сервизни процедури и анализиране на възникналата ситуация.

Особености

Процесът за регистрация и актуализация на програмните продукти изисква внимание и прецизни действия. Ако продуктът „усети“ многократни невалидни опити за регистрация или актуализация, той преминава в „режим на съмнение“. В този режим функциите за регистрация и въвеждане на кодове се блокират, стават недостъпни до намесата на сервизен специалист.

Полезни връзки

Лични инструменти