Проблем с принтер - програмата не печата

от Wiki

Версия от 08:06, 3 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

При реална експлоатация на програмния продукт Microinvest Склад Pro се получават ситуации, при които принтерът спира да печата. Причината за това е промяна на системната настройка на принтерите, без изменението да бъде отразено в програмния продукт.

Информация за настройката на принтерите

В Microinvest Склад Pro има система за управление на печата, която се нарича „Диспечер на печата“. Този модул се намира в меню Редакция -> Администриране-> Диспечер на печата. Чрез него се дава възможност да се дефинират различни видове документи, броя на копията и към кой от инсталираните принтери да се разпечатват. Бутон „Класик“ възстановява стандартно зададената схема, при която всички документи излизат на принтера който е избран по подразбиране.

В прозореца на „Диспечер на печата“, в първата колонка са изброени всички операции за които се печатат документи, в втората колонка е сумирания брой копия за документа, който ще се разпечатва на различните принтери, следващите колонки са всички налични принтери в операционната система и броя копия от документа, които ще се разпечатват на всеки един от тях.

Особености и правила за работа с „Диспечер на печата“

Когато в операционната система Windows се добави нов принтер, съответното изменение трябва да се извърши и в програмата. За всеки един добавен принтер в операционната система и зададен като принтер по подразбиране е необходимо да се отвори „Диспечер на печата“ и да се натисне бутон „Класик“. Това ще установи ново разпределение на документите, като копията ще бъдат изпратени към принтера по подразбиране.

Друга особеност при печат на локален и мрежов принтер и показване на съобщение за грешка при генериране на някой от видовете документи е изгубена връзка с мрежовия принтер. Този проблем се отстранява чрез инструментите на операционната система или преинсталация на самия принтер.

Полезни връзки

Лични инструменти