Провери и купи

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest позволяват пълноценна работа в демонстрационен режим. В този случай всеки партньор или клиент може да възпроизведе произволни реални ситуации в своя бизнес и да провери на практика поведението на продуктите без никакво предварително заплащане. Технологията наречена Try & Buy е построена в полза на клиента и гарантира пълното удовлетворяване на потребностите на клиентите още преди реалното закупуване на продуктите. Оптимална система за тестване на продуктите може да бъде свалена от тук.

Съдържание

Самостоятелно изучаване на продуктите

Достъпният и качествен софтуер дава възможност за самостоятелно изучаване на продуктите. Клиентите могат да си свалят версия от сайта на Microinvest, да я инсталират върху своя компютър и да проведат всички стандартни за тях операции. При това не е необходимо специални инженерни умения, версията се инсталира от компютърен потребител със средни умения и разбирания за процесите. Продуктите не изискват никакви лицензионни кодове и са готови за тестване. Версията е работоспособна, но демонстрационна докато не се въведе лицензионен ключ.

Предимства на демо версиите

Съвременният бизнес е основан върху сложни технологии и процеси. Едно от най-важните проверки е съвместимостта на очаквания и реален резултат. Затова производител като Microinvest позволява безплатно тестване на своите продукти. Демонстрационните версии дават възможността на клиентите да се уверят във възможностите на програмните продукти, да симулират реални условия на работа и да проверят съответствието на процесите. Версиите съдържат помощна система за потребителя и всички документи в себе си. Това позволява реална проверка на входните параметри и изходните документи в съответствие с нормативните изисквания на съответната държава.

Необходими стъпки за изучаване на продуктите

След инсталиране на продуктите е добре да се изпълнят следните стъпки:

  1. Пълна инсталация на програмните продукти;
  2. Въвеждане на номенклатурите в базата от данни чрез Microinvest Склад Pro;
  3. Добавяне на реални фискални устройства и кухненски принтери в настройката на Microinvest Склад Pro Light;
  4. Изпълняване на една или повече операции в Microinvest Склад Pro. Препоръчително е въвеждането на минимум една Доставка;
  5. Извършване на няколко контролни Продажби чрез Microinvest Склад Pro Light;
  6. Отпечатване на документи при всяка една от операциите;
  7. Преглед и анализ на справките и съпоставка с документите и изпълняните операции.

Настоящите 7 стъпки могат да се изпълнят много бързо. Това дава възможност за цялостно обхващане на процесите и анализ на постигнатите резултати.

Удължаване на срока на демо версиите

Срокът за използване на демонстрационните версии не може да бъде удължен чрез преинсталация или повторно сваляне от сайта. Затова клиентите трябва да бъдат наясно, че времето за тестване е общо и системата не може да бъде „излъгана“. Едновременно с това, при инсталиране на определена версия тя не може да бъде актуализирана безплатно. Това означава, че демонстрационната версия е такава, каквото е и работи именно в този режим.
Фирма Microinvest, заедно с определени партньори могат да направят актуализация на демонстрационната версия, но принципно това са изключения в процеса на реалните внедрения.

Превръщане на демо версиите в пълни версии

В продуктите на Microinvest няма разлика между демонстрационна и пълна версия. Всички версии са пълни, съдържат целия набор от функции. Единствено се различават по сроковете за работа:

  • Демонстрационните версии работят до 60 дни без лиценз;
  • Пълните версии работят неограничено време защото притежават лиценз.

Превключването на режима от демонстрационен в реален се извършва посредством регистрацията на продукта. По този начин с USB Flash устройство или регистрационен номер се премахва ограничението по период на програмата. Всички данни се запазват!

Достъпно само от мощни производители

Технологията един продукт да се тества преди закупуване е достъпна само от мощни производители, които са уверени в качествата на своите продукти. Microinvest уважава своите клиенти и се старае да предостави максимално качествен и удобен продукт. Именно от тук произлиза и възможността за тестване на софтуера преди покупка (Try & Buy). Така Microinvest позволява всичко да се провери, защото съществуват ситуации, при които технологията на един клиент въобще не съответства с вижданията и възможностите на друг клиент.
Като контра пункт на текущите възможности съществуват много производители без демонстрационни версии. При тях клиентите не могат да проверят възможностите на софтуера не практика и купуват „Котка в чувал“. Това е политика на фирми, които силно рекламират и разчитат единствено на позиции, не на качество на продуктите. Точно в този случай съществува възможността клиентът да бъде подведен. Затова Microinvest позволява реално тестване без заплащане!

Полезни връзки

Лични инструменти