Програмируема клавиатура

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(Нова страница: Скоростта и удобството на работа със софтуерна система е съвкупност от много фактори. От изкл…)
Ред 36: Ред 36:
== Дублиране на клавиш ==
== Дублиране на клавиш ==
Съществува мощна защита против неволно дублиране на клавиш. Ако програмата установи, че един клавиш е дефиниран 2 пъти към различни функции, тогава автоматично се забранява записа на такава настройка до момента, в който това несъответствие бъде отстранено. По този начин е въведена защита за неправилно дефиниране на функционалните клавиши.
Съществува мощна защита против неволно дублиране на клавиш. Ако програмата установи, че един клавиш е дефиниран 2 пъти към различни функции, тогава автоматично се забранява записа на такава настройка до момента, в който това несъответствие бъде отстранено. По този начин е въведена защита за неправилно дефиниране на функционалните клавиши.
 +
 +
== Полезни връзки ==
 +
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
 +
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microivnest]
 +
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]
 +
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софтуерни Решения]
 +
*[http://microinvest.net/BG/Microinvest-Клиенти Нашите клиенти]
 +
*[http://microinvest.net/BG/Контакти Контакт с нас]
 +
*[http://microinvest.net/BG/Документация-help-софтуер-Microinvest-помощ  Документация]
 +
*[http://skladpro.bg Софтуер за ресторанти и барове]
 +
*[http://wiki.microinvest.net/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%92%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8 Всички статии]

Версия от 09:10, 7 февруари 2016

Скоростта и удобството на работа със софтуерна система е съвкупност от много фактори. От изключително значение е избора на подходящ хардуер, който осигурява ефективно изпълнение на оперативните задачи и помага на операторите в тяхната дейност. Затова е важно да се знае, че програмируемата клавиатура има решаващо значение за цялостното представяне и удобство на системата. Оптималната настройка на клавиатурата в Microinvest Склад Pro Light е определяща за максимално покриване на изискванията на служителите.

Съдържание

Избор на програмируема клавиатура

Продуктите на Microinvest притежават възможност да се адаптират към произволна клавиатура. Чрез детайлно присвояване на избрани клавиши към предварително дефинирани функции продуктите не зависят от модела на програмируемата клавиатура или разпределението на клавишите по нея. Адаптирането на клавиатурата се извършва чрез настройката на програмния продукт. Единственото изискване към програмируемата клавиатура е всеки един клавиш да има собствен, уникален код в системата. В този случай не е необходимо препрограмиране на самата клавиатура, програмния продукт създава вътрешно съответствие между всеки клавиш и необходимата функция. Това означава, че практически всяка програмируема клавиатура е подходяща за използване в продуктите на Microinvest, без значение от нейната функционалност, произход, производител, модел, технология или вградено програмно осигуряване.

Технология на работа и настройка

Настройката на клавиатурата се извършва посредством следните няколко стъпки:

 1. Чрез основната настройка на системата се отваря таблица с всички функции на програмния продукт;
 2. На всяка отделна функция се присвоява индивидуален клавиш от програмируемата клавиатура;
 3. Съхранява се настройката с разпределението на клавишите по функциите.

В следствие на тази настройка, програмният продукт създава „карта на клавиатурата“ и след това изпълнява функциите в съответствие с тази карта. Клавишът е динамично „привързан“ към своята функция.

Присвояване на стока към клавиш

Присвояването на определена стока към зададен клавиш се извършва посредством средствата за програмиране на самата клавиатура. Примери за присвояване на код на стока е програмирането на последователност от клавиши към един бутон:

 1. При програмиране на последователността 123<Enter> се извиква стока с код 123;
 2. При програмиране на последователността 123<Enter>1<Enter> се извиква стока с код 123 и автоматично се въвежда количество 1;
 3. При програмиране на последователността 123<Enter>5<Enter>100<Enter> се извиква стока с код 123, автоматично се попълват количество 5 и цена 100.

Комбинации от този вид могат да са произволни и зависят единствено от желанието на крайния клиент за улесняване на работата на операторите на касата. Към клавишите може да се зададе едно от полетата:

 1. Код на стоката;
 2. Баркод на стоката;
 3. Количество и цена на стоката;
 4. Произволна друга функция на програмата, която е свързана със стоката.

Като пример на т.4 може да се посочи последователността: 123<Enter><Ctrl>F<Enter>. Тази последователност избира стока с код 123, потвърждава избора на стоката и веднага след това прави запитване към везна за количеството на стоката. По този начин, чрез един клавиш се въвежда автоматично избраната стока заедно с моментното и количество на везната.

Замяна на клавиш или на цялата клавиатура

Създадената технология за работа с програмируема клавиатура има няколко безспорни предимства:

 • Може да се използва произволна клавиатура, без значение от производител или функционални възможности;
 • Ако клавиатурата няма сервизен софтуер или не позволява определяне на функционални клавиши, това не е проблем, защото програмата се адаптира по действителното състояние на клавишите;
 • При дефект в определен клавиш, чрез средствата за настройка този клавиш може да бъде заменен от произволен друг клавиш без допълнително препрограмиране на клавиатурата;
 • Една и съща система може да работи в различни клавиатури – например едновременно използване на 60, 78, 80 или 102 клавиша на отделните работни станции или дори комбинирано използване на стандартна и програмируема клавиатура.

За замяна на дефектен клавиш е достатъчно да се отвори настройката на системата и да е назначи нов клавиш на мястото на стария.

Четец за карти

Ако програмируемата клавиатура е снабдена с четец за магнитни или RFID карти, то неговите функции се използват без никакво допълнителна настройка или програмиране. Четец от този тип се добавя автоматично в системата и работи прозрачно, без външен софтуер или драйвер. В зависимост от възможностите на четеца може да е необходимо да се изключи предаването на префикс и суфикс. Тази настройка се изпълнява по указанията, посочени в статиите за настройка на периферни устройства. Желателно е предаване на данните на максимална скорост.

Дублиране на клавиш

Съществува мощна защита против неволно дублиране на клавиш. Ако програмата установи, че един клавиш е дефиниран 2 пъти към различни функции, тогава автоматично се забранява записа на такава настройка до момента, в който това несъответствие бъде отстранено. По този начин е въведена защита за неправилно дефиниране на функционалните клавиши.

Полезни връзки

Лични инструменти