Продажби от бек офиса

от Wiki

Версия от 08:07, 3 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Съществуват ситуации, при които продажбите е по-удобно да се реализират чрез Microinvest Склад Pro. В тези случаи са предвидени допълнителни настройки и технологии за връзка с касови апарати и фискални принтери.

Съдържание

Основни положения

При продуктите на Microinvest няма значение откъде е била извършена една операции. Продажбите имат един и същ резултат, без значение от техния произход, вид работно място или операционна система. Предимството на тези възможности е пълното комбиниране между различни работни места (работно място фронт-офис или работно място бек офис) и най-ефективното използване на цялата гама от продукти на фирмата.

Връзка с периферни устройства

Microinvest Склад Pro Light представлява завършен фронт офис и драйверите за различните периферийни устройства са вградени в програмата. При Microinvest Склад Pro тази връзка е външна и е необходимо допълнителна безплатна програма Microinvest Device Manager. Самата програма Microinvest Device Manager представлява универсален драйвер за устройства и работи на фонов режим, без да визуализира отделни прозорци.

Microinvest Device Manager

Microinvest Device Manager е автономна програма и драйвер за управление фискални устройства. Тя се инсталира самостоятелно и осигурява технология за настройка и управление на периферийните устройства. Настройката спазва принципите, залегнали в Microinvest Склад Pro Light, като ядрото на двата продукта е същото в тази си част. Настройката се извършва чрез автономен прозорец с параметрите за връзка към устройството.

Настройка на цялата система

Настройката на системата се разделя на две части:

  • В Microinvest Device Manager се въвеждат данните за периферийното устройство. Те са 100% аналогични на настройката на устройствата в Microinvest Склад Pro Light;
  • В Microinvest Склад Pro се задава работа чрез Microinvest Device Manager и при приключване на съответната операция едната програма прехвърля данните в другата, която от своя страна управлява фискалното оборудване.

При печат на документите не се появяват никакви допълнителни екрани, всичко се реализира чрез интерфейса на Microinvest Склад Pro.

Коментари

Така построената система е много мощна и позволява безпроблемна работа в ситуациите, когато е по-удобно да се работи чрез Microinvest Склад Pro на работното място на касиерите и операторите. Обикновено това се получава в ситуациите, когато не е необходима бърза работа на касиера, но се извършват много и разнообразни дейности, генерират се документи и справки.

Полезни връзки

Лични инструменти