Промяна на доставните цени

от Wiki

Версия от 10:13, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Работата със стокови наличности изисква определена последователност за управление на цените. При тази работа се определят и основните принципи за отчетност и финансов мениджмънт на стоките.

Съдържание

Основни положения

Продуктите на Microinvest могат да работят с различни цени, които се подчиняват на предварително установени правила. В основни линии, принципите за управление на цените са следните:

  • Продажните цени могат да се променят по всяко време от оператори, които имат съответните права;
  • Доставните цени се управляват чрез настройка и се изчисляват автоматично от програмата, според предварително въведените документи и правила.

Доставните цени не подлежат на самостоятелна промяна, те са свързани с въведените документи за приход на стоката.

Калкулация на цените

При запис на приходен документ, Microinvest Склад Pro извършва преизчисляване на доставната цена и я опреснява в номенклатурата на стоките. Всички последващи операции отчитат тази промяна в доставната цена.

Преоценка, Ревизия и доставни цени

Съществуват няколко операции, които имат пряко въздействие върху доставните цени. Освен чрез доставка, доставните цени се определят и от следните допълнителни операции:

  1. Ревизия;
  2. Преоценка.

Важно е да се знае, че доставни цени не могат да се въвеждат заедно с въвеждането на номенклатурата, защото без приходни операции тези цени нямат никакво значение.

Внимание при редакция

Редакцията на приходни документи е отговорен процес, който може да промени цялостната финансова картина на предприятието. Затова е важно този процес да се изучи и да се спазват въведените правила.
Редакция на приходни документи със задна дата може да промени отчетната стойност на всички последващи продажби на стоките от този документи, дори и със задни дати. При редакция е важно да се предвидят тези промени, особено, ако данните са прехвърлени в счетоводна система.
В програмите са предвидени специални функции, които извършват преизчисляване на доставните цени при необходимост. Тези функции се активират при редакция на документ или от в произволно време от потребител с необходимите права.

Полезни връзки

Лични инструменти