Профилактика на системите

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Компютърната система е сложен комплекс от апаратно обезпечение и софтуерна част. За правилната работа на всяка система е необходимо тя да бъде поддържана в свежо здраве и да бъде изпълнявана профилактика на системата от страна на специалист.

Съдържание

Комплекс хардуер - софтуер

Компютърната система се състои от хардуерна част и програмно обезпечение. За да работи цялата система безупречно е необходимо всеки един от компонентите да работи стабилно и надеждно. Това е комплексна задача, която се състои от две части:

  1. Поддръжка на апаратната част на системата;
  2. Поддръжка на програмното осигуряване в необходимия режим на работа.

Едва когато са изпълнени тези две изисквания, едва тогава може да се определи стабилната работа на цялата система. Проблем в произволно звено може да постави цялата система на изпитание за нейната работоспособност.

Какви специалисти са необходими?

Важно е специалистите, които поддържат системата да са достатъчно квалифицирани. Това определя доколко са правилни техните действия и в какъв режим поддържат техниката. Винаги е добре съответните специалисти да имат познания с продуктите на Microinvest и да знаят поведението на програмите в детайли. Наличие на познания в областта на SQL сървърите е предимство. Специализираното компютърно образование е препоръчително пред общата компютърна грамотност.
Специалисти, които изучават системата по време на внедряването и при клиент са опасни и непредвидими. Техните действия могат да навредят на цялостния комплекс. Това не трябва да се допуска защото в повечето от случаите специалистите прехвърлят своите грешки върху поведението на програмния продукт и винаги обвиняват него.

Колко често да се прави профилактика?

Препоръчително е профилактика да се прави поне веднъж на месец. Това гарантира отлична работа на компютърната система и бърза диагностика на евентуални проблеми. Един месец е оптимален период за изпълняване на група от действия, например изтриване на период от базата данни или проверка на свободното дисково пространство. Също така това е минималния период за обновяване на антивирусния софтуер.

Препоръчителни действия

Профилактиката на системата обхваща две основни направления:

  1. Профилактика на самия хардуер. Примери операции е почистване на вентилатори, проверка на кабелите, почистване на мишка, клавиатура, баркод скенер и друга периферия;
  2. Оптимизация на операционната система – изтриване на временните файлове, освобождаване на повече дисково пространство, оптимизация на базата от данни, преподреждане на фрагментираните файлове.

Конкретните стъпки се определят от специалист, затова неговата квалификация е от решаващо значение.

Оптимизация на базата от данни

Базата от данни е сърцето на една система. Затова нейната профилактика е от решаващо значение за стабилността и бързината на работа. Оптимизация на базата може да се направи по няколко параграфа:

  • Изтриване на ненужните данни чрез изтриване на период;
  • Намаляване на натоварването чрез пакетиране на период;
  • Вътрешна оптимизация и преподреждане на базата чрез средствата на SQL сървърите;
  • Намаляване на размера на log файловете от SQL сървъра чрез средствата за мениджмънт на базата от данни.

Всяко едно от тези действия трябва да се изпълни от специалист с отлично подготовка. Ако няма необходимите знания и се допусне грешка, тези действия могат да навредят на данните.

Други особености

Важно е профилактиката да елиминира всички потенциални проблеми. Затова е добре да се анализират евентуални log файлове от софтуера на Microinvest, същите от SQL сървъра и операционната система и да се коригират всички описани там несъответствия. Една перфектно работеща система няма съществуващи log файлове с грешки. Всяко друго действие е компромис със здравето на системата.

Полезни връзки

Лични инструменти