Процедура за отстраняване на грешки

от Wiki

Версия от 10:13, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

В реалната работа със софтуерните системи се случва да възникнат грешки или определени затруднения при използване на съществуващи функции. Съществуват няколко нива за диагностика и решаване на проблемите, от ниво на стандартния потребител, през съдействието на партньорите на Microinvest и като най-високо ниво е участието на създателите на системата. Препоръчителните процедури и стъпки за решаване на тези затруднения са описани в настоящия материал.

Съдържание

Последователност

Преди да се направи каквито и да са стъпки за сервиз на системата е важно са осигури информация за съществуващи затруднения от същия тип. Като източници на информация могат да се посочат:

  • Лог файлове от програмните продукти;
  • Форума на Microinvest и комуникация с други потребители;
  • Техническите бюлетини от Microinvest.

Анализът на поведението на програмния продукт е важен за да се планират сервизните дейност. Като пример могат да се посочат няколко типа проблеми:

  • Повтаряеми проблеми. При тях ситуацията, при която възникват може да се възпроизведе многократно и да бъде гарантирано решена;
  • Еднократни проблеми. Това е по-сложния вид проблеми, които не могат да се възпроизведат от специалист. Единственият начин за решаване на такъв проблем е прогнозиране на възможните действия и елиминиране на потенциалните поводи за неговото възникване.

От партньорите и клиентите се очаква максимално точна информация за да може да се елиминират тези затруднения.

Задачи на клиентите

Въпреки, че е далеч от ежедневната им работа, клиентите трябва да осигурят максимално прецизна технически информация за възникналия проблем и да опишат в детайли последователността на действия. Понякога определен проблем възниква само ако бързо се изпълняват определени действия, нещо, което техническите специалисти не могат да предположат. Задачата на клиентите е да разкажат какво правят за да се появи грешката. Именно чрез тяхното описание може да се провери поведението на продукта и да се предприемат коригиращи действия.

Техническа помощ от партньорите

Често клиентите не са в състояние да диагностицират проблемите и е важно да се намесят техническите специалисти. Те също проверяват източниците на информация като лог файлове, форум и съдържание на базата от данни. Чрез тази информация техническите специалисти достигат до същността на проблема и предлагат решение.
За разлика от клиентите, техническите специалисти трябва да анализират и поведението на цялата система, като се започне от компютъра, през операционната система, през SQL сървърите, наличие на свободна памет и цялостното представяне на продукта като скорост, стабилност и взаимодействие с потребителите. Техническите специалисти имат опит, който дава по-задълбочен поглед върху функциите на програмата и това решава голяма част от проблемите.

Действия от страна на създателите на продуктите

Създателите на софтуера могат да анализират действията на потребителите и техническата информация от базата данни. С помощта на лог файловете програмистите проследяват поведението на продуктите и причината за появата на грешки. На базата на тази информация се въвеждат коригиращи алгоритми и допълнителни защити. Резултат от тези действия е появата на нова версия на продуктите.

Процедури за отстраняване на грешки

Няма универсален начин за отстраняване на всички възможни грешки, но съществуват редица добри практики, които помагат в реалното използване на продуктите:

  1. Актуализация на софтуера до последна версия. Често определен проблем е анализиран и са въведени защити против неговото възникване;
  2. Анализ на хардуера и въвеждане на определени оптимизации. Пример за това е съществуването на ненадеждна мрежа, която пречи на връзката между работно място и централната база данни. Чрез оптимизация на мрежата може да се елиминира този проблем;
  3. Промяна на начина на работа и поведението на операторите;
  4. Промяна на вида на базата от данни, например при ненадеждна работа или забавяне
  5. Събиране на всички данни от програмата, базата, лог файловете и изпращането им до Microinvest за анализ на получената ситуация.

Изпълнението на тези действия често е достатъчно за решаване на повторяемите проблеми.

Други

Основната препоръка за отстраняване на проблеми е да се потърси съдействието на технически специалист. Въпреки, че много от задачите изглеждат прости, понякога клиент губи 2-3 дни за проблем, който се решава за 10 минути от опитен техник.

Полезни връзки

Лични инструменти