Работа в мрежа при база Access

от Wiki

Версия от 10:15, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Съдържание

Въведение

Продуктите на Microinvest могат да работят безпроблемно в мрежа. И докато при работа с SQL сървър настройката е лесна и логична, задава се IP адрес на SQL сървъра, то при база Access има няколко предварителни настройки, които се извършват на ниво операционна система. Настройките могат да бъдат извършени от стандартен потребител с познания в работата на операционната система.

Основни положения

Базата в Access представлява един общ файл, който съдържа всички данни аз определена фирма. Този файл се отваря от програмата, като по този начин се съхраняват операциите и се извличат справките. При работа в мрежа трябва да се направи така, че този файл да е достъпен от всички работни места и да са разрешени операции „Четене“ и „Запис“.
При работа с база Access могат да се определят два вида компютри:

 • Основен компютър. Това представлява нещо като сървър, всъщност е файлов сървър и той съхранява файла с базата от данни;
 • Допълнителни компютри. Това са отдалечените работни станции, които работят с базата на основния компютър.

Настройка на основния компютър

Основният компютър съдържа файла с базата от данни. За да може тази база да е достъпна от другите компютри се изпълнява следната процедура:

 1. Базата се поставя в отделна, самостоятелна папка. Най-добре е това да е папка в основния каталог на диска и да е отделена единствено за базите по мрежата;
 2. На тази папка трябва да се направи споделяне по мрежата. В операционната система това се нарича „Share“ на тази папка и я прави достъпна по мрежата;
 3. При задаване на това споделяне трябва да се разрешат пълните права за всички потребители. Това е необходимо защото потребителите ще четат данни и ще записват операции;
 4. Папката трябва да си има име по мрежата. Възможно е то да съвпада с реалното име на диска.

Когато всички тези условия са изпълнени, то базата от данни става достъпна за другите компютри. Сега трябва да се направи настройката на отдалечените работни места.

Настройка на отдалечените компютри

Отдалечените работни места се явяват „клиенти“ на основния компютър. Настройката на всички отдалечени компютри е подобна и следва последователността:

 1. Отваря се централния компютър през мрежата. При това се появяват всички споделени папки (една или няколко);
 2. Избираме папката, която съдържа базата от данни и се присвоява диск към тази папка. В операционната система това се нарича Map Network Drive. След успешното изпълнение на тази операция в системата се появява нов диск, който съдържа папката с базата и самата база от данни;
 3. В програмния продукт се указва точно този диск и от него се избира базата от данни.

Когато всички работни места са отворили една и съща база от данни, то те започват да работят заедно и в мрежа. Това е технология когато всичко се изпълнява в реално време, всеки отдалечен компютър има достъп до операциите на всички други оператори.

Особености

При работа на Access база в мрежа трябва да се имат предвид следните особености:

 1. Основният компютър трябва да се стартира преди другите защото той носи цялата информация. Ако това не е спазено тогава базата няма да се вижда от другите работни места и те ще преминат към автономен режим на работа;
 2. При изпълнение на процедурата за Map Network Drive е желателно да се отбележи настройката „Reconnect at logon“ за да може настройката да се възстанови и след рестартиране на компютъра. Ако това не е изпълнено, следващият път настройката на отдалечените компютри трябва да се извърши отново;
 3. Правата на достъп са много важни. Ако не са настроени правилно, тогава базата се вижда, но при отваряне се получава грешка в самата програма;
 4. Настоящата процедура работи за всички продукти на Microinvest, и е напълно прозрачна за тях;
 5. Процедурата е основно предназначена за работа в локална мрежа. Работа през Internet се настройва трудно, не е надеждна при такава база от данни и е въпрос на специфични изисквания.

Тъй като цялата процедура се концентрира върху споделен файл между всички компютри, то допълнителните настройки трябва да осигуряват стабилна и бърза работа с този файл.

Полезни връзки

Лични инструменти