Работа с два фискални принтера

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest позволяват работа с няколко отделни фискални принтера, като съществува качествена технология за разделяне и изпращане на продажбите на стоките към съответния фискален принтер.

Съдържание

Групи от стоки

Разделението по принтери се извършва на основата на групите от стоки. При настройката на фискалните принтери в Microinvest Склад Pro Light е възможно да се изберат групите от стоки, които се изплащат към съответния фискален принтер. По този начин, при печат, само избраните в настройката групи от стоки се изпращат към определения фискален принтер.

Други параметри

Разделението на стоките се извършва вътрешно в програмата и по никакъв начин не се влияе от настройката на параметрите за комуникация с принтера. От своя страна това позволява гъвкаво дефиниране на параметрите на чека, например заглавна част, детайли и вид на документа. Комбинацията от тези параметри зависи единствено от потребностите на определената организация и настройката, заложена в системата.

Модели фискални принтери

Видът и моделът на принтерите не е от значение при работа с две или повече фискални устройства. Програмата разделя стоките чрез групов признак, като управлява всяко устройство по отделно, без значение от модела.

Особености

При работа с два принтера е важно да се направи точна настройка на системата:

  • Ако определена група бъде избрана едновременно при два принтера, програмата ще изпраща стоките към двата принтера, което ще доведе до двойно натрупване на оборот;
  • Ако една група въобще не е избрана в някой от принтерите, то съответните стоки няма да бъдат изпращани на принтер.

Особено стои и въпроса с печата на ресто в системата. При наличието на плащане, което е по-голямо от общата сума на продажбата, рестото се печати единствено върху последния фискален принтер. Всички предходни принтери отчитат точна сума на продажбата.

Полезни връзки

Лични инструменти