Работа с две мерни единици

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В продуктите на Microinvest има възможност за работа с две мерни единици. Това позволява доставка на стоки в една мерна единица и продажба в друга. Съотношението на двете мерни единици се задава като „Коефициент на трансформация”. Данните за коефициента на трансформация се присвояват на стоката и се въвеждат в прозореца Редакция на стоки.

Съдържание

Трансформация на мерни единици

Работата с две мерни единици позволява една и съща стока да се отчита по основна или допълнителна мерна единица. Много от стоките имат различни разфасовки, което позволява улесняване на работата с различните разфасовки. Такава стока са цигарите, които обикновено се доставят на стек и се продават на кутия. Мерната единица определя количеството на стоката в зависимост от коефициента на трансформация.
Microinvest Склад Pro по подразбиране работи с основната мерна единица, а допълнителната се избира ръчно от потребителя. Когато се избере втората мерна единица, програмата автоматично променя цената, като я умножава по коефициента за трансформация.

Особености

Работата с втората мерна единица е възможна единствено в Microinvest Склад Pro. В другите продукти от серията, работата задължително се извършва по основната мерна единица. Това е въведено с цел бързодействие и елиминиране на потенциални грешки. В режим Търговски обект би било неудобно, ако при всяка операция се избира мерната единица, това би довело до забавяне на реалната работа на системата.

Всички справки се визуализират по основната мерна единица. Има допълнителни справки по втора мерна единица.

При автоматична заявка е възможно да се зададе изравняване по втората мерна единица. По този начин, ако автоматичната заявка е за 77 броя, но пакетът съдържа 10 броя, програмата автоматично ще коригира заявката на 80 броя, за да е кратно на количеството по втората мерна единица.

Други възможности

Втората мерна единица може да бъде свързана с втори баркод. По този начин, ако се сканира полето Баркод 1, то програмата въвежда стоката по първата мерна единица. Ако се сканира полето Баркод 2, програмата попълва артикула, но автоматически въвежда втората мерна единица. По този начин може да се обработка различен баркод, ако има разделение на пакет и на бройка. Посоченият пример е валиден само когато има въведен реален коефициент на трансформация. Когато този коефициент е 0, двата баркода са равнопоставени.

Примери

Пример за използване на втора мерна единица е доставката на напитки, където се въвеждат литри или бутилки. Дефинираме една стока, при която основната мярка е литър, допълнителната мярка е брой, коефициентът на трансформация е 0.700. Така е възможно да се достави една бройка от тази стока, а в склада се заприхождават 0.700 л.

Ако имаме Кока Кола с цена 0.80 EUR и пакет от 6 бутилки Кока Кола, при въведен коефициент на трансформация 6 и избор на втората мерна единица, програмата ще изпише един пакет с цена 4.80 EUR.

Полезни връзки

Лични инструменти