Работа с много фирми

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
 
Ред 29: Ред 29:
== Полезни връзки ==
== Полезни връзки ==
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
*[http://microinvest.net  Официален сайт на Microinvest]
-
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microivnest]  
+
*[http://blog.microinvest.net Корпоративен блог Microinvest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
*[http://forum.microinvest.net  Форум Microinvest]  
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софуерни Решения]
*[http://microinvest.net/BG/Заведения-ресторанти-ПОС-пицария-бирария-кафене-бар Софуерни Решения]

Текуща версия към 08:09, 3 ноември 2017

Microinvest Склад Pro е многофирмен продукт. Системата позволява работа с различни фирми и организации, като всяка една от фирмите е равнопоставена и независима от другите. Броят на фирмите е неограничен, количеството им зависи единствено от свободното пространство на твърдия диск.

Съдържание

Принцип на многофирмеността

Всяка база от данни представлява отделна фирма или група от фирма с подразделения. Принципът е 100% идентичен, както и работа с различни документи в Word или Excel. За всяка фирма се създава отделна база от данни, като информацията, съхранена вътре е монолитна и се отнася точно за определената фирма. Когато се избере (отвори) определена база от данни, програмата зарежда всички номенклатури и операции от тази база от данни. Работата се извършва в базата и се отнася единствено за тази база от данни. Отварянето на друга база от данни представлява смяна на фирмата.

Името на базата от данни не е обвързано с името на фирмата. При всички положения е препоръчително името на базата от данни да подсказва информация за фирмата, но това е решение на системния администратор и принцип на фирмена култура.

Създаване на нова фирма

За създаване на нова фирма (нова база от данни) се избира меню Файл/Нова база. След това се отваря прозорец, където се попълва името на базата от данни. Създава се нова база от данни, тя е „празна” и не съдържа никакви операции или номенклатури, като практически въвеждането на информацията започва от нула. Този вариант се ползва ако двете фирми имат различни дейности и абсолютно различна номенклатура. За всяка фирма да се води отделна отчетност.

Създаване на шаблонна база

Освен вариант за създаване празна база от данни, Microinvest Склад Pro позволява и създаването на „Нова база с номенклатури”. Често в практиката се налага създаването на нова база от данни (еквивалентно на нова фирма), която използва аналогични номенклатури на предишната фирма, но не съдържа документи, операции или количества. С цел избягване на повторното въвеждане на тези данни, в Microinvest Склад Pro е предвидена функционалност за създаване на нова база от данни, която да съдържа единствено номенклатурите от настоящата база от данни. Това е функцията „Нова база с номенклатури”, достъпна чрез меню Файл. Технологията е 100% идентична на създаване на нова база, но се прехвърлят основните номенклатури от стоки, партньори, оператори и обекти.

Подразделения в една фирма

При съществуването на различни подразделения на една и съща фирма се използва следната технология:

  • Работи се в една обща база от данни;
  • Всяко поделение се дефинира като отделен обект;
  • Създават се отделни обекти за регистрация, като там се въвеждат данните на отделното подделение;
  • Възможно е да се дефинира номерация по обекти, за да може всеки обект да има собствен диапазон на документите.

Всички останали операции са споделени, при работа с една база от данни се създават общи справки и документите могат да се отнасят към един точно определен обект или на ниво фирма.

Фирми с връзка помежду си

Често се среща работа с няколко фирми, които имат връзка помежду си. В този случай се използва технологията за подразделения на една фирма, но всяка фирма се дефинира като отделен обект за регистрация, със собствени фирмени данни. Работи се в една обща база от данни, като разделението на информацията е на логическо ниво чрез номерация по обекти, обекти за регистрация и диапазони.

Мултиплициране на фирма

Мултиплициране на операциите на една фирма се използва тогава, когато е необходимо да има две или повече подобни копия на данните от фирмата. Пример за това е фирма, която има определени операции, недостъпни за справки или когато се правят определени експерименти с данните на фирмата.

Мултиплицирането на данните на фирмата е подобно на копирането на файл с документ. При копиране на базата от данни под друго име ще имаме две 100% идентични фирми, като те могат да поемат по различен път на развитие и данните вътре да започнат да се отличават постепенно.

Възможно е създаване на две идентични фирми, като операциите избирателно се прехвърлят от едната в другата и се създава филтър за операциите във фирмите.

Полезни връзки

Лични инструменти