Работа с продажба и доставка едновременно

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Програмния продукт Microinvest Склад Pro може да работи с няколко операции едновременно. Технологията, която е залегнала в продукта позволява отварянето на два или повече различни прозореца едновременно. При това операциите се синхронизират и в базата от данни се записват в правилен порядък, така че да може да протича обработка на няколко паралелни операции.

Съдържание

MDI - Мулти документен интерфейс

Идеологията на продукта спазва MDI (Мулти документен интерфейс) стандартите. За потребителите е възможно да отворят няколко различни операции и да превключват между всички прозорци. Също така програмата позволява Copy & Paste между прозорците, което много ускорява работата на операторите. Всеки прозорец е независим и не влияе на работата да другите прозорци в системата. Броят на отворените прозорци е практически неограничен и зависи от операционната система и наличната оперативна памет.

Синхронизация

В повечето от случаите операциите се синхронизират автоматично. Съществуват и операции, при които е по-добре да се предизвика обновяване по инициатива на клиента. За да се осъществи синхронизация на данните, в прозорецът със стоките е добавен бутон „Обновление”. Този бутон позволява да се опреснява количеството на стоките, ако друг потребител или друг прозорец вече са извършили някаква операция. Това се използва в случай, когато се извършва Заявка, в прозорецът има въведени количества, но друга продажба междувременно е променила наличността им.

Практики при използване

Добър пример за използването на няколко документа едновременно е режим, когато в момент на доставка дойде клиент, които иска да купи нещо. В този момент можем да отворим нов прозорец, да извършим продажба и след това да продължим работата си.

Друга възможност е да извършваме две продажби, фактуриране, инвентаризация и изписване в едно и също време. Операторите имат свобода да работят с няколко операции или да обработват справки и операции едновременно.

Справка и операция едновременно

Интересна е възможността за извършване на справка и операция едновременно. Системата позволява да се създаде справка, след това тази справка да се превърне в прозорец и операторът да отвори нов прозорец с операция.

Пример за такава последователност е заявка, която се запълва ръчно и която се основава на наличните количества на стоките в склада. За да автоматизираме въвеждането на данните можем да изпълним следната последователност:

  1. Активираме и създаваме справка за наличност на стоките в определен обект;
  2. След като справката е на екран я превръщаме в прозорец;
  3. Отваряме нова операция Заявка и аранжираме прозорците по начин, при който виждаме и двата прозореца едновременно;
  4. Отчитаме количествата в прозореца със справката и попълваме необходимите данни в заявката.
  5. Записваме операция Заявка и затваряме всички прозорци.

Полезни връзки

Лични инструменти