Работа Off-Line

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(Особености)
(Полезни връзки)
Ред 51: Ред 51:
*[http://microinvest.net/BG/Документация-help-софтуер-Microinvest-помощ  Документация]  
*[http://microinvest.net/BG/Документация-help-софтуер-Microinvest-помощ  Документация]  
*[http://skladpro.bg Софтуер за ресторанти и барове]
*[http://skladpro.bg Софтуер за ресторанти и барове]
 +
*[http://wiki.microinvest.net/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%92%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8 Всички статии]

Версия от 12:28, 5 юни 2012

Продуктите на Microinvest позволяват работа Off-Line. Въпреки, че не се препоръчва и няма никакви предимства, но пък има големи недостатъци, съществуват клиенти, които организират своята работа точно по този начин.

Съдържание

Основни положения

Работата Off-Line представлява асинхронен обмен на данни между Фронт офис и Бек офис, като трансферът се извършва с помощта на USB Flash устройство и предаване на файлове. При обменът се прехвърлят следните данни:

От Бек офис към Фронт офис

 • Номенклатура от стоки с техните цени и количества;
 • Номенклатурата на партньорите с техните данни;
 • Номенклатурата на обектите и потребителите;
 • Ценовите правила.

От Фронт офис към Бек офис

 • Всички извършени продажби във Фронт офиса;
 • Извършените плащания;
 • Информацията за операциите с касовия апарат и сервизните функции.


При тази организация Фронт офиса е стриктно подчинен на Бек офиса и служи единствено за въвеждане на данни от страна на касиерите. При работа Off-Line Бек офисът може да работи с произволна база от данни. Фронт офисът работи единствено с база от данни Access, като Бек офисът се грижи за двупосочно транслиране на данните между Access и основният сървър. Тъй като Фронт офисът винаги получава база от данни без операции, то системата работи бързо дори и без SQL сървър.

Технология на работа

Основно изискване е правилна настройка и работоспособен Бек офис. Броят на работните места не е ограничен и е възможно да се работи с много работни места в локална мрежа. Избира се едно централно работно място, чрез което ще се обменят данните. В началото USB Flash устройството се поставя в Бек офиса. Извършва се обмен. След това USB Flash устройството се поставя във Фронт офиса. Извършва се обмен. Отново се поставя в Бек офиса и се извършва обмен. Цялата последователност се изпълнява постоянно, като се редуват Бек офис и Фронт офис.

Бек Офис

Изпълнява се следната последователност:

 1. Поставя се USB Flash устройството в компютъра. Изчаква се 15-20 секунди, за да се разпознае устройството;
 2. Активира се меню Редакция/Обмен/Обмен с Microinvest Склад Pro Light и се натиска бутон Обмен;
 3. Microinvest Склад Pro проверява дали на това USB Flash устройство има записани операции. Ако такива операции съществуват, те се прехвърлят в основната база от данни. Файловете с операции са именувани Transfer.I01 и след успешния обмен файловете се изтриват за да няма дублиране на операциите;
 4. Програмата създава база от данни във Access формат с номенклатурите и я записва на USB Flash устройството. С това процесът от страна на Бек офиса е завършен.

Фронт Офис

Изпълнява се следната последователност:

 1. Поставя се USB Flash устройството в компютъра. Изчаква се 15-20 секунди, за да се разпознае;
 2. От Мениджър на документите се избира Обмен в Off-Line режим;
 3. Натиска се бутон Обмен. В този момент Microinvest Склад Pro Light прехвърля всички операции върху USB Flash устройството, след което взима чиста база с пресни данни от същото устройство и продължава работа.
 4. Процедурата се повтаря за всяко работно място по отделно. Едно USB Flash устройство може да събере информация от много различни работни места.

Особености

Съществуват следните особености при работа:

 1. След като прехвърли данните от работното място на касиера, то в неговата локална база се изчистват всички операции и практически то започва работата на чисто, без операции. Чистата база от данни се осигурява от последния обмен от страна на Бек офиса.
 2. Ако в Бек офиса е била изтрита определена номенклатура, която е била продадена от Фронт офиса, то при следващия обмен тази номенклатура ще бъде възстановена отново;
 3. Всяко едно от работните места на касиерите може да има собствена номерация на документите, но при обединяването Бек офисът може да преномерира документите в съответствие с вътрешната му номерация.


Полезни връзки

Лични инструменти