Разминаване на наличните количества

от Wiki

Версия от 10:16, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

В много редки случаи е възможно разминаване на справка „Количества на стоки” спрямо справка „Наличност към дата”. Съществува сервизна технология за изравняване на двете справки и коригиране на това несъответствие.

Съдържание

Количества на стоки

Количествата на стоките могат да се получат по две различни технологии.

  • Едната технология представлява моментна снимка на стоките, като това е справката „Количества на стоки”. Тази справка работи много бързо и извлича данните от базата моментално. Справката е еквивалентна на количествата, които се виждат в прозорците за избор на номенклатурата от стоки. По друг начин казано, справката „Количества на стоки” е равна на количествата, които се виждат при натискане на F4 при избор на стоки.
  • Втората технология е чрез преизчисляване на всички операции в склада. Тази технология е много по-бавна, изисква тежко преизчисляване, но отразява реалните операции и винаги е точна. Това съответства на справката „Наличност към дата”, когато датата е равна на днешната.

Изравняване на количествата

Съществува сервизна функция за изравняване на двете справки. Функцията „Преизчисляване на количествата” изпълнява това изравняване, като пренася стойностите от справка „Наличност към дата” към моментното състояние и справка „Количества на стоки”. Тази операция е достъпна в Microinvest Склад Pro чрез меню Редакция/Администриране/Сервизни функции/Преизчисляване на количествата в склада. След избирането на функцията е важно да се потвърдят следното предупреждение: „Внимание! Преизчисляването на количеството в склада не се препоръчва и трябва да се използва внимателно. В режим на репликация тази функция може да доведе до голямо натоварване на сървъра. Желаете да продължите?“. При натискане на бутона „Да“ ще се извърши преизчисляване количествата в склада, при натискане на бутона „Не“ функцията няма да бъде изпълнена.

Важни особености

Функцията „Преизчисляване на количествата в склада” не се препоръчва да се стартира, докато друг потребител работи с базата от данни. Това може да попречи на правилното изпълнение и дори да обърка данните. Изключително важно е операцията да не бъде прекъсвана, без значение колко време ще отнеме. Винаги трябва да се изчаква завършването на операцията.
При работа на продуктите в режим на репликация на данните, функцията „Преизчисляване на количествата в склада” не се препоръчва да се извършва на друг компютър освен на централния сървър. Трябва да се има предвид, че тази функция ще изисква огромен трафик на данни при синхронизация на количествата, като в режим на репликация всички сървъри ще бъдат постепенно синхронизирани.

Причини за различията

Съществуват няколко причини за възникването на тези несъответствия и е важно да се елиминират от ежедневната работа. Причините са:

  • Редакция на един и същ документ, по едно и също време от две работни станции;
  • Извършена операция в бъдеще време. Тогава при справка „Наличност към дата” не се отчитат операциите в бъдещето;
  • Операция от името на мобилен оператор. В този случай мобилното устройство не предполага, че в централния офис са променени негови данни, което довежда до различия.
  • Извършване на ревизия, докато друг потребител изпълнява операция със същите стоки. В този случай не е ясно дали операцията ще е преди или след ревизията.
  • Изтриване на документ, докато със същия документ се прави редакция.
  • Извършване на ревизия, докато на друг компютър се изтрива документ.

Полезни връзки

Лични инструменти