Разпределение на печата

от Wiki

Версия от 08:14, 3 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Microinvest предлага съвременна система за разпределение на печата по различните фискални и кухненски принтери. Чрез набор от настройки, горещи клавиши и параметри може да се постигне точно разпределение на документите по вид и финансово отражение. Разпределението е гъвкаво и позволява точно отразяване на желанията на клиентите.

Съдържание

Ресторант със стандартна настройка

Работата в режим ресторант изисква печат на междинни бележки при поръчка и фискален/служебен бон при реално приключване на продажбата и закриване на сметката.

 • Настройката "Междинни фискални бонове" е Изключена;
 • Настройката "Предварителен бон" е Изключена.

Разпределението на печата по принтерите е следното:

Стандартна настройка Междинна Запис чрез F9 Запис чрез Ctrl-F9
Фискален принтер 1 Фискален бон
Фискален принтер 2, 3, 4... Фискален бон
Кухненски принтер 1 Кухненски чек Служебен бон
Кухненски принтер 2, 3, 4... Кухненски чек


Ресторант с междинни фискални чекове

Работата в режим ресторант с междинни фискални чекове изисква печат на междинни фискални бележки при поръчка и обобщаващ служебен бон при закриване на сметката.

 • Настройката "Междинни фискални бонове" е Включена;
 • Настройката "Предварителен бон" е Изключена.

Разпределението на печата по принтерите е следното:

Междинни фискални чекове Междинна Запис чрез F9 Запис чрез Ctrl-F9
Фискален принтер 1 Фискален бон
Фискален принтер 2, 3, 4... Фискален бон
Кухненски принтер 1 Кухненски чек Служебен бон Служебен бон
Кухненски принтер 2, 3, 4... Кухненски чек


Ресторант с предварителен бон

Работата в режим ресторант изисква печат на междинни бележки при поръчка, предварителен чек при реално закриване на сметката и фискален или служебен чек при плащане.

 • Настройката "Междинни фискални бонове" е Изключена;
 • Настройката "Предварителен бон" е Включена.

Разпределението на печата по принтерите е следното:

Предварителен бон Междинна Запис чрез F9 Запис чрез Ctrl-F9 Плащане
Фискален принтер 1 Фискален бон
Фискален принтер 2, 3, 4... Фискален бон
Кухненски принтер 1 Кухненски чек Предварителен чек Предварителен чек
Кухненски принтер 2, 3, 4... Кухненски чек

 • При плащане на издаден предварителен чек се издава фискален бон на Фискален принтер 1.


Магазин

Работата в режим магазин позволява издаване на фискален или служебен бон при реално приключване на продажбата. Разпределението на печата по принтерите е следното:

Магазин Запис чрез F9 Запис чрез Ctrl-F9
Фискален принтер 1 Фискален бон
Фискален принтер 2, 3, 4... Фискален бон
Кухненски принтер 1 Служебен бон Служебен бон
Кухненски принтер 2, 3, 4... Служебен бон


Други

Съществуват няколко предварително дефинирани правила при печата на документите:

 • При плащане по банков път, запис като задължение и плащане само чрез авансова сума се печата нефискален бон на първи кухненски принтер;
 • При плащане по карта се издават стандартен фискален бон и се печати дубликат на операцията във вид на служебен бон;
 • Когато няма определен принтер, системата търси следващия подходящ принтер и печати на него;
 • При определени ситуации е необходимо един принтер да се постави 2 пъти в настройката. Ако желаем фискален и служебен бон на един и същ принтер, той се дефинира като фискален и кухненски едновременно.

Познаването на разпределението на печата дава много мощни възможности за управление на документите и е адаптивно за нуждите на конкретния клиент.

Полезни връзки

Лични инструменти