Регистрационен код към хардуерен ключ

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Основна част от лицензирането на продуктите на Microinvest се извършва посредством хардуерен ключ. Като отговорен производител на софтуер, Microinvest има изградена система за управление на лицензите и бърза технология за получаване на регистрационните ключове през Internet. Достъпът до тези ресурси е публичен и позволява на всеки клиент сам да получи валидните номера за притежаваните от него лицензи. Технологията на работа е описана по-долу.

Съдържание

Хардуерен ключ и регистрационен номер към него

Лицензирането на софтуера може да се извърши по няколко различни технологии. Основната технология е чрез комбинацията апаратен ключ и съответстващ регистрационен номер. Комплектът е неделима част и затова един ключ не може да се използва с друг регистрационен номер или обратно. Затова е предвидена технология за получаване на номерата, които съответстват точно на този отделен хардуерен ключ.

Получаване на кодовете

Кодовете на продуктите са записани във всеки индивидуален ключ. Тяхното активиране се извършва дистанционно, от централния офис на Microinvest. Проверката и получаването на активните кодове може да стане чрез специалния сайт: http://register.microinvest.net
На този сайт, чрез бутона проверка на хардуерен лиценз се получават всички активни номера на продуктите. Специфично за сайта е това, че точно трябва да се въведе отпечатания номер върху хардуерния лиценз, като не трябва да се пропускат буквите. Обикновено номерът на ключа изглежда по следния начин: BR12345678901234H

Един ключ и няколко лиценза

При закупуване на няколко продукта, които работят на един компютър се предоставя един апаратен ключ и няколко отделни регистрационни номера. Всеки номер е за отделен продукт, въпреки, че те споделят общ ключ. Затова при проверка на ключа от указания сайт е възможно да се получат няколко номера, но всеки номер е за точно определения отделен продукт.

Регистрация без Internet

Самото активиране на продуктите не изисква Internet. Затова регистрационните номера могат да се проверят предварително, да се запишат и да се използват без активна Internet връзка. Посоченият сайт е само информативен и служи за получаване на номер. Ключът и номерата са записани и окомплектовани още при тяхното производство и не се променят във времето.

Полезни връзки

Лични инструменти