Регистрация на DLL библиотека

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

DLL Библиотеките представляват споделени модули в Windows операционна система, които се използват от една или няколко програми и осигуряват съвместна работа на определени ресурси. По този начин определени функции могат да се създадат веднъж и да се използват в различни програми.

Съдържание

Основна информация

За да стане една библиотека активна в Windows, то следва да са направени успешно няколко действия:

 1. Копиране на библиотеката в някаква папка. Това осигурява наличието на DLL ресурса в системата;
 2. Регистриране на библиотеката в системата. Това включва библиотеката в списъка на Windows и осигурява връзка между програмата, която използва тази библиотека и самата библиотека.

Версии на библиотеките

Основна цел е всички версии на определена DLL библиотека да са съвместими. Това обаче не винаги е възможно и понякога трябва да се актуализира програмата и самата библиотека. Като пример ще дадем стара версия на Microinvest Склад Pro Light и нова библиотека за Наредба Н-18. Преди не е имало УНП и съответно към касовия апарат не се е предавало УНП. С появата на УНП в новите Касови апарати и Фискални принтери, новата DLL библиотека изисква този номер (параметър) от програмата. Затова трябва да се сменят едновременно програмата и самата библиотека.

Няколко програми и няколко библиотеки

Ако има само една програма и една библиотека, то смяната на двете едновременно решава всички въпроси. По-сложен е проблема, когато имате няколко програми и няколко библиотеки. В този случай е задължително всички да са съвместими като версия. Например ако имате по-стара програма, тя предава само 3 параметъра, а новата библиотека приема задължително 4 параметъра. В този случай ще има невалиден параметър и програмата ще сигнализира с грешка в Log файла. Това е причината или самата програма или библиотеката да не работят. Решението е да се заменят всички версии и библиотеки.

Обновяване на библиотеките

За успешно обновяване на DLL библиотека следва да се направят няколко последователни стъпки:

 1. Новата версия на DeviceManager.dll се копира в работната папка на всички програми. Важно е да не се пропуска нито една програма и в момента на копиране на библиотеката, съответната програма да не работи. Не трябва да забравяте програми, които работят на фонов режим, например Microinvest Utility Center или Microinvest Smart Printer;
 2. След като библиотеката е заменена във всички папки на програмите на Microinvest на този компютър, следва регистриране на библиотеката. Това е желателно да се направи в папката на Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light;
 3. Регистрирането на библиотеката се прави чрез следната последователност:
  • Отваря се CMD конзола като Администратор. Ако нямате права на Администратор, няма да успеете да регистрирате библиотеката;
  • Отваря се папката, където се намира библиотеката, например C:\Program Files (x86)\Microinvest\Warehouse Pro Light;
  • Изпълнява се командата RegSvr32 DeviceManager.DLL и се чака докато се получи потвърждение на регистрацията на библиотеката.
 4. След като навсякъде са заменени библиотеките, следва да се направи контролен тест на продуктите за връзка с Касовите апарати или Фискалните принтери.

Различни версии и проблеми

При наличие на няколко версии на програмите и различни версии на DLL библиотеката се получава разминаване на параметрите и невъзможност за изпълнение на определените функции. В този случай решението е пълната замяна на DeviceManager.DLL в папките на всяка една програма и регистрирането на актуалната библиотека в системата.

Установяване на проблем с версията на DeviceManager.DLL

Проблем с различни версии на определена библиотека се установавят много бързо по следните критерии:

 1. В Log файла има информация да отсъстващи параметри или име на функция или неправилна стойност;
 2. С същия този Log файл има указана име на някоя процедура за управление на Касов апарат или Фискален принтер;
 3. При избор на определено устройство се променя името на устройството или неговите настройки;
 4. Тестовия печат работи (той е вътрешен за библиотеката), но не работи печат при реална продажба на стоки.

Други

Статията описва възможни проблеми при библиотеката за управление на устройства DeviceManager.DLL. Тези проблеми отсъстват при правилна актуализация на всички продукти, без експериментиране на работата на смесени версии от различни дати на продуктите.
Важно е да се спазват правилата за инсталация (като Администратор) и стартиране (като Потребител) на продуктите, което също влияе на работата на библиотеките.
Спазването на всички тези правила гарантира безупречна работа на цялата система.

Полезни връзки

Лични инструменти